spotify instagram youtube Twitter Facebook

ACCESSIBILITAT

S'entén l'accessibilitat web com l'elaboració de pàgines web que puguin ser accessibles a tots els usuaris independentment de les seves discapacitats (visuals, auditives, cognitives, motrius, tècniques o ambientals).

Amb aquesta finalitat, durant el procés d'elaboració de la pàgina web d'Esquerra, s'han seguit les recomanacions dictades per la W3C de fins a 2a prioritat, per aconseguir un nivell de conformitat “Doble-A”.

En aquest sentit, totes les imatges i continguts audiovisuals d'aquesta web van acompanyats de contingut alternatiu en format de text com a textos alternatius o descripcions dels continguts audiovisuals. S'han tractat els colors tan en el disseny com en la maquetació de manera que totes les combinacions de fons i color de lletra tinguessin el contrast suficient com per ser accessibles per aquella gent amb discapacitats visuals.

Així mateix, els documents vénen sent tractats amb el llenguatge de marques correctament, separant el contingut del continent mitjançant fulls d'estils CSS, podent-se llegir també la pàgina en absència d'aquestes fulles d'estils.

Finalment, tots els continguts dinàmics en forma de JavaScript són inclosos de manera no obstructiva i facilitant-ne el contingut alternatiu en cas de tenir-lo deshabilitat al navegador i de tractar-se d'una funcionalitat important i mancada d'alternativa.

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web