spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dijous, 19 de març de 2015

Aprovada per unanimitat la moció d’ERC sobre l’atenció a la diversitat i la inclusió en els centres educatius

La moció inclou estendre les mesures de coordinació acordades i les que s’acordin entre centres educatius i pediatres per facilitar la detecció precoç de dificultats d’aprenentatge i d’adaptació a l’escola a totes les famílies que ho vulguin que inscriguin els seus fills i filles a qualsevol dels centres educatius sostinguts amb fons públics, garantint la confidencialitat de les dades

La diputada d’ERC i portaveu en temes d’educació, Anna Simó, ha destacat la importància que la moció sobre l’atenció a la diversitat i la inclusió als centres educatius hagi estat aprovada per unanimitat, ‘una moció àmpliament consensuada que introdueix millores notables’. Simó ha destacat que ‘aquestes mesures a més van acompanyades de la dotació pressupostària necessària per ser posades en marxa després de la partida de 10M€ assolida per ERC en la negociació dels Pressupostos’.

La moció resol una qüestió que ha estat objecte de debat com és l’informe de seguiment pediàtric que es volia implantar només a determinats centres educatius considerats d’alta complexitat. Amb la total unanimitat del Ple s’ha aprovat estendre les mesures de coordinació acordades i les que s’acordin entre centres educatius i pediatres per facilitar la detecció precoç de dificultats d’aprenentatge i d’adaptació a l’escola a totes les famílies que ho vulguin que inscriguin els seus fills i filles a qualsevol dels centres educatius sostinguts amb fons públics, garantint la confidencialitat de les dades.

Simó ha destacat que ‘proposem un canvi de paradigma, és imprescindible i l’ha de liderar el Departament, perquè cal més suport als centres, l’alumnat i les famílies per assegurar la igualtat d’oportunitats, l’equitat la inclusió’.

Anna Simó ha explicat que ‘l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i amb necessitats específiques de suport educatiu ha patit especialment els efectes de les retallades i cal més personal auxiliar per atendre la diversitat perquè hi ha un dèficit estructural’. La diputada d’ERC ha insistit que cal potenciar els recursos que han fet que el sistema educatiu sigui més inclusiu (aules obertes, convenis amb ajuntaments, projectes de centre en zones desfavorides, coordinació amb serveis socials i salut, plans d’entorn, Unitats de Suport a l’Educació Especial, serveis educatius més ben dotats, i detecció i atenció precoç eficaç...) i avaluar els recursos del sistema. En aquest context cal donar respostes a la formació professional i la inserció laboral de l’alumnat amb discapacitats, i adoptar mesures d’acció positiva en favor de l’alumnat amb necessitats educatives especials per afavorir i facilitar la seva transició entre la formació i el mercat de treball.

La diputada d'ERC responsable de temes educatius, Anna Simó
La diputada d'ERC responsable de temes educatius, Anna Simó

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web