spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dijous, 18 de desembre de 2014

La llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern arriba tard però anem molt lluny

La diputada d’ERC-Catalunya Sí, Gemma Calvet, ha celebrat l’aprovació de la llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, Calvet ha explicat que ‘aquesta llei és una eina de present i futur, la millor eina per construir un futur amb una política sana i transparent’. ‘Amb aquesta llei hem fet un esforç de coherència des del punt de vista democràtic perquè no ens podem desdir de la l’exigència europea i internacional pel que fa a la transparència en l’administració’.

La diputada ponent per part d’ERC ha destacat que ‘és una Llei que planteja uns reptes ambiciosos perquè planteja un canvi de paradigma, la necessitat de construir una altra cultura de treball polític i administratiu’. ‘Una llei necessària perquè lamentablement l’estat espanyol es troba com Itàlia en els rànquings més baixos en matèria de transparència i amb la xacra de la corrupció que també afecta Catalunya’, ha afegit.

Calvet ha assegurat que ‘és també una Llei que arriba tard perquè venim d’un panorama europeu avançat però anem molt lluny’. No ha estat fins el 2013 que el Govern espanyol ha impulsat la seva llei i la llei espanyola en alguns termes s’ha quedat curta com en les garanties del dret d’accés i en els subjectes obligats a la transparència. Gemma Calvet ha explicat que ‘plantegem que la transparència ha d’anar lligada al bon govern, es busca la traçabilitat transparent del diner públic, també en la seva finalitat, saber on van. També si aquest diner públic va a entitats privades mitjançant contractes, licitacions, i fer-ho de la manera més àgil i fàcil possible per la ciutadania’. Gemma Calvet ha destacat com a qüestió central que ‘com a subjectes obligats està tothom que rep diner públic; partits polítics, fundacions, sindicats, i empreses elèctriques, d’aigua i de telefonia’.

Calvet ha destacat com a bàsic el Dret fonamental a l’accés a la informació, en què s’ha construït un instrument com el silenci positiu . ‘No és una solució per sentir-se orgullós, l’administració sempre ha de resoldre, no hauria d’existir el silenci administratiu, el concebem des del principi de subsidiarietat, i també cal destacar el règim sancionador per les administracions que no estan responent a les demandes d’accés a la informació’.

Calvet ha assegurat que ‘hem d’aconseguir amb aquesta llei un punt d’inflexió claríssim, caldrà molta formació i informació a les empreses que gestionen serveis d’interès general’. ‘El debat intens polític dut a terme a la ponència ha donat una llei que entra en profunditat i és un bon text legislatiu’ ha conclòs .

La diputada d'ERC-Catalunya Sí, Gemma Calvet
La diputada d'ERC-Catalunya Sí, Gemma Calvet

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web