spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dijous, 11 de desembre de 2014

Calvet: 'La Llei de Transparència ha de marcar un punt d’inflexió en la manera de fer política a Catalunya'

Esquerra celebra que la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament hagi aprovat aquest dijous el dictamen de la Llei de Transparència, Bon Govern i Accés a la Informació, que s’espera que el Ple aprovi la setmana que ve . 'Ha de ser marcar un punt d'inflexió en l’activitat política i de l'administració pública a Catalunya i convertir la transparència en una obligació universal no només de l’Administració, sinó també de qualsevol ens públic o privat que estigui finançat amb diner públic o que gestioni bens d'interès general perquè ningú no s'escapi de la transparència', ha declarat la diputada d'ERC-Catalunya Sí, Gemma Calvet.

'No hi haurà galàxies on no arribi l'exigència de transparència', ha explicat Calvet. Una transparència que passa per tres pilars: la transparència econòmica, és a dir, traçabilitat i ús del diners públic; dret d'accés de la ciutadania a la informació relacionada amb l'activitat pública; i obligació de les administracions i ens de garantir la publicitat activa de com utilitzen el finançament públic.

'Fins ara l'administració ha estat caracteritzada per l'opacitat, pel convenciment que eficiència s'associa a secret i a confidencialitat. Ara ens hem de creure el binomi transparència = major eficiència', ha afegit la diputada.

Una de les novetats de la llei és que incorpora el silenci positiu, és a dir, que si un cas no es resol, s’estima la petició. 'El dret estableix l'obligació bàsica de l’administració a resoldre sempre. Però com que quan s’incompleix no passa res, amb aquesta llei es reforça l'obligatorietat de resoldre incloent sancions en cas que no es resolgui i convertint el silenci en positiu i no en negatiu. Així, esperem veure un major esforç de l’administració a donar una resposta', ha detallat.

Més enllà de la llei espanyola
Una de les principals diferències entre la llei catalana i l’espanyola és que, i per insistència d’Esquerra, la transparència econòmica no inclou només el règim retributiu dels alts càrrecs sinó també retribucions, indemnitzacions i dietes. D'aquesta manera, es garanteix la publicitat de tot el que un càrrec percep en diner públic. Una garantia no prevista en la llei espanyola.

'No estem d'acord que alts càrrecs cobrin dietes per assistir a reunions que formen part del seu càrrec. Amb la transparència d’aquestes dades, podrem modificar criteris administratius que ara es mantenen per desconeixement o per manca de transparència', ha dit Calvet.

Una altra de les diferències amb la llei espanyola és que el text català no va dirigit només a l’administració pública i les empreses públiques, sinó també a les empreses privades que estigui finançades amb diner públic, les universitats, els partits polítics, i els ens que gestionin bens d'interès general. Així, inclou, per exemple, les empreses que gestionen els serveis energètics, de telefonia i d'aigua.

La diputada d’ERC-Catalunya Sí, Gemma Calvet
La diputada d’ERC-Catalunya Sí, Gemma Calvet

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web