spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dilluns, 26 de setembre de 2005

Cid anuncia que tots els centres docents disposaran d'Internet a l'aula el curs 2007-2008

La consellera d'Educació, Marta Cid, ha anunciat avui que "el curs 2007-2008 l'acabarem amb tots els centres del país amb connexió a Internet des de l'aula". Aquesta mesura s'emmarca en un nou pla presentat pel Departament d'Educació per fer arribar les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) a l'aula i que preveu actuacions en diversos àmbits. En aquest sentit, la consellera ha destacat que "aquest pla ha de permetre passar de l'aula d'informàtica a la informàtica a l'aula".


Quant a les actuacions en infraestructures, el pla preveu fer arribar el cable i/o instal·lar comunicació sense cable (tecnologia WiFi) a tots els centres catalans el curs 2006-2007. Les mesures en infraestructures aniran acompanyades dels equipaments corresponents, anomenats Kits d'Internet a l'Aula (formats per un PC amb connexió a Internet amb banda ampla, un projector i una pantalla blanca). Es preveu que els Kits arribin a tots els centres docents catalans el curs 2007-2008. La inversió global en infraestructura i equipaments serà de 167 milions d'euros.


Cid ha explicat que "els objectius del conjunt de mesures presentat avui són: introduir un canvi metodològic de l'ensenyament a les aules; augmentar el treball cooperatiu i participatiu de l'alumnat; fomentar que els alumnes aprenguin a cercar informació; promoure l'ús de les noves tecnologies des de l'escola i trencar la separació que hi ha entre l'ús de les noves tecnologies fora dels centres i a dins les aules i, sobretot, evitar la fractura digital entre alumnes que tenen accés a Internet en l'esfera privada i els que no".


Pel que fa al suport tècnic, la consellera ha destacat que es crearà un centre d'atenció telefònica i de seguiment d'incidències únic, fet que permetrà que el coordinador informàtic del centre –que fins ara es feia càrrec d'aquests problemes– es pugui dedicar a assessorar sobre com impartir currículum i fer tasca docent a l'aula. També hi haurà suport preventiu, amb revisions periòdiques, i aquest canvi suposarà la implantació de 150 tècnics al territori.


La consellera d'Educació ha subratllat que "qualsevol canvi metodològic passa necessàriament per la formació del professorat". En aquest sentit, la consellera ha destacat que "per aquest curs hem planificat un total de 1.266 activitats, amb gairebé 24.500 inscripcions, que suposen un 42% del professorat de l'escola pública". I ha afegit que "la nova orientació de la formació TIC va en la direcció de fer que el professorat conegui els recursos que té per a la seva àrea curricular o per al nivell (educació infantil o primària) en què treballa".

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web