spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dijous, 5 de febrer de 2015

Comencem a caminar cap al canvi de paradigma que suposa la Llei de Transparència

La diputada d’ERC-Catalunya Sí, Gemma Calvet, ha celebrat l’aprovació de la Moció sobre les accions per a desplegar la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, Calvet ha explicat que ‘la llei és una eina de present i futur, la millor eina per construir un futur amb una política sana i transparent. Hem de començar a fer passes endavant preparatòries fins el moment d’entrada en vigor plenament de la Llei de Transparència. L’entrada en vigor de la Llei al mes de juny ens obliga a posar en marxa tots els instruments per garantir la transparència real.’


Calvet ha explicat que ‘defensem que la transparència no són eines formals sinó que és un compromís democràtic que exigeix un canvi molt profund en la manera de fer les coses, tant en política com en el dia a dia de l’administració. És comença a fer camí, és una moció ambiciosa . Hem d’aspirar a un servei públic transparent, hem de treballar i cercar el consens perquè queda molta feina a fer fins arribar al punt que la ciutadania reconegui la transparència en la governança del dia a dia’.Calvet ha destacat alguns dels punts aprovats amb aquesta moció:-Eliminació amb caràcter immediat de les dietes que perceben alts càrrecs per assistència a òrgans col·legiats.

- Fer públiques les llistes d’interins en els àmbits de Justícia i Salut per ordre cronològic amb publicació dels criteris per a les designacions.

-Transparència màxima als partits polítics, fundacions, sindicats, i associacions empresarials.

-Exigència d’una norma que faci obligatori la publicació de tots les habitatges de la SAREB i altres entitats.

-Publicació dels contractes del programa del Servei Català de la Salut amb el centres CISCAT i tots els contractes de Catsalut.

-S’estableix un marc de coordinació estable amb el món local per la transparència.

-Publicació de totes les dades considerades com a indicadors de risc d’exclusió i situacions de pobresa incloent pobresa energètica i desnonaments.

-Creació d’un observatori de la xarxa viària catalana on es publicarà la gestió econòmica dels trams concessionats.

-Publicació dels concerts educatius.

La diputada d'ERC-Catalunya Sí, Gemma Calvet
La diputada d'ERC-Catalunya Sí, Gemma Calvet

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web