spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dijous, 5 de maig de 2016

Comunicat d'Esquerra Republicana sobre el monument feixista de Tortosa

El 25 d'abril de 2016 l'Ajuntament de Tortosa ha posat en marxa una consulta popular no referendària envers el futur del monument feixista ubicat a la llera del riu Ebre al seu pas per la ciutat. Un cop anunciada la pregunta de la consulta, i respectant l'autonomia municipal, Esquerra Republicana manifesta que:

1- Esquerra Republicana sempre ha treballat i liderat iniciatives polítiques per aconseguir la retirada de la simbologia feixista dels nostres municipis, entenent que això no demana realitzar cap consulta al respecte.

2. Fins i tot la Llei 13/2007, de 31 d'octubre, del Memorial Democràtic i la Llei 52/2007, de 26 de desembre, del Congrés dels Diputats que Esquerra Republicana va votar en contra per no entrar a fons en la recuperació de la memòria històrica, entre altres motius, considera que cal retirar tots els monuments franquistes de l'espai públic.

3. L'enunciat de la pregunta de la consulta no és rigorós amb la història del mateix monument, i en cap cas és un 'monument a la batalla de l'Ebre'. És un monument d'exaltació feixista, de confrontació, inaugurat pel dictador, i així s'afirmava en les seves inscripcions: "Al caudillo de la cruzada y de los veinticinco años de paz''."A los combatientes que hallaron la gloria en la batalla del Ebro." És de justícia recordar que la ideologia, i els valors amb què es va justificar la seva construcció van servir per exercir la més cruenta de les repressions.

4. El sentit històric del monument no es pot pervertir, i d'aquí que sigui una distorsió memorialista, moral i històrica plantejar la possibilitat de reinterpretació d'un monument d'exaltació feixista, amb l'objectiu de 'promoure la memòria històrica i la pau'.

Monument feixista a Tortosa
Monument feixista a Tortosa

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web