spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimecres, 18 de desembre de 2013

Decàleg de les dones d'Esquerra Republicana per afavorir la igualtat de gènere

El decàleg és un conjunt de 10 recomanacions que impulsen les dones militants, simpatitzants i amigues d’Esquerra Republicana amb l’objectiu que sigui aprovada a l’Assemblea Nacional de la Dona.
Considerem que les deu recomanacions proposades són el llindar mínim que caldrà complir per contribuir a la presència de dones d’Esquerra Republicana dins del partit i dins del teixit associatiu dels Països Catalans.
Les impulsores del decàleg són les dones militants, simpatitzants i amigues d’Esquerra Republicana amb l’objectiu que el partit l’assumeixi com a propi.
Decàleg de les dones d’Esquerra Republicana:
Les dones d’Esquerra Republicana, militants, simpatitzants i amigues, diputades, senadora, regidores i alcaldesses, acordem:

1. Implicar i fomentar la participació de les dones en la política i, concretament, en el projecte d'Esquerra Republicana per afavorir la feminització de la societat.
2. Visualitzar les dones d’Esquerra Republicana en tots els actes, esdeveniments, documents i accions comunicatives del partit.
3. Potenciar la paritat de les llistes electorals amb sistemes tipus cremallera a totes les candidatures d’Esquerra Republicana, especialment a les eleccions municipals.
4. Fomentar la participació de les dones en totes les seccions locals i sectorials d’Esquerra Republicana.
5. Empoderar les dones de les seccions locals, de les sectorials i en el conjunt del partit.
6. Connectar les dones del partit amb les associacions de dones del territori.
7. Dotar d’una oferta formativa bàsica en polítiques amb perspectiva de gènere a càrrecs electes, militància, simpatitzants, amics i amigues d’Esquerra Republicana.
8. Vetllar per fer ús d’un llenguatge no sexista en tots els actes, esdeveniments, documents i accions comunicatives del partit.
9. Fomentar el treball conjunt d’Esquerra Republicana amb els moviments de dones dels Països Catalans.
10. Afavorir la incidència política de les demandes del moviments de dones.

Assemblea de la Dona
Manresa, 14 de setembre de 2013

*Ratificat pel Consell Nacional el 14 de desembre de 2013

Decàleg de les dones d'Esquerra Republicana per afavorir la igualtat de gènere
Decàleg de les dones d'Esquerra Republicana per afavorir la igualtat de gènere

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web