spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimarts, 30 de setembre de 2014

Desconnexió de la LOMCE

Els alumnes de primària es convertiran en els primers a veure com la Lomce entra a les seves aules. Tot i que a Catalunya ho farà d’una manera molt diluïda, es tracta d’una llei amb una forta concepció conservadora que pretén convertir l’aprenentatge en una tasca fonamentalment “memorística”, en una “cursa d’obstacles” (revàlides), on els alumnes passaran més temps reproduint el que han “après”, que no pas participant activament del seu procés d’aprenentatge, adquirint competències que facilitaran aprenentatges posteriors.

És, també, una llei centralitzadora. L’Estat s’atribueix la potestat d’establir el currículum de les assignatures troncals. Es vol imposar una visió uniformadora que doni resposta a la cèlebre frase del ministre Wert d’ “españolizar a todos los niños catalanes”. L’Estat no només recuperarà competències en el disseny del currículum, sinó també ho farà en l’avaluació. Així, s’estableixen unes avaluacions externes a final de primària, secundària i batxillerat. Avaluacions que recorden les antigues revalides i que són l’autèntica clau de volta de la Llei.

Aquesta intencionalitat "uniformadora" trenca el concepte d'autonomia de centre, que hauria de permetre prendre les decisions més adequades, des de la proximitat, en funció del tipus de zona i d'alumnat. Però trenca, també, el principi de participació democràtica de la comunitat educativa quan suprimeix el consell escolar com a òrgan de govern dels centres.

Aquesta llei no la podem veure com un fet aïllat. En realitat és un episodi més de la campanya del Partit Popular d’atac sistemàtic en contra de l’educació i del català i la seva cultura. També en formen part les actuacions del Govern Balear en contra de l'ensenyament en català a les Illes. El mateix podem dir del Govern al País Valencià on, a més, es dóna la circumstància que han desestimat la petició de 150.000 famílies que volien l’ensenyament en valencià. O del Govern de l’Aragó, amb la negació oficial de l’evidència científica de no reconèixer el català com a llengua que es parla a la Franja.

Ens haurem d’oposar amb fermesa. a l’ofensiva uniformitzadora de l’Estat i al degoteig d’interlocutòries que qüestionen la immersió. Caldrà fer tot el possible, amb la complicitat de la comunitat educativa, per evitar l’impacte de la Lomce en el nostre sistema educatiu. Cal donar instruccions clares als centres per mantenir el currículum competencial, evitar les segregacions escolars, conservar el català com a llengua vehicular i garantir la gestió democràtica dels centres..


Carles Martínez
President de la comissió sectorial d'Educació
Esquerra Republicana

ERC dóna ple suport a les mobilitzacions en contra de la política educativa del PP
ERC dóna ple suport a les mobilitzacions en contra de la política educativa del PP

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web