spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimecres, 6 de maig de 2015

El bomber voluntari de Catalunya

El 25 de setembre de 2009 Esquerra Republicana de Catalunya presenta una proposició no de llei del reconeixement i la protecció de la figura del bomber voluntari per debatre en el Congres de Diputats del Govern dels Espanyols, explicant i posant en evidencia que la seguretat en la protecció de la Salud del bomber voluntari no estan assegurades.

El 14 d’abril de 2010 Esquerra Republicana de Catalunya torna a debatre en el Congres de Diputats del Govern dels Espanyols sobre la proposició no de llei del reconeixement de la protecció de la figura del bomber voluntari, exposant la situació de molt fràgil i amb circumstàncies molt desagradables per part d’aquest col•lectiu , patint amb molts cassos de esdeveniments físics i psicològics arrel de la prestació en acte de servei.

La iniciativa presentada per Esquerra Republicana de Catalunya tenia 3 punts, el primer era tot allò que representes les contingències que poguessin patir els bombers voluntaris en acte de servei en matèria de la seguretat social assimilant a accidents de treball i accedint a prestacions i al càlcul de les bases reguladores, el 2 punt es demanava el reconeixement del temps dedicat al exercici de bomber voluntari com a període assimilat a l’alta a efecte de l’accés a les prestacions de la seguretat social i que fossin considerats d’alta i cotització amb les bases mínimes, el 3 punt es demanava un sistema de bonificació de quotes a la seguretat social per les empreses que tinguessin o contractessin treballadors q fossin bombers voluntaris.

L’agencia tributaria del Govern dels Espanyols respon a dia d’avui que els bombers voluntaris de Catalunya estan obligats i subjectes a les retencions del IRPF, perquè considera que son rendiments de treball, per tant tributaran per una tasca voluntària, així també la Direcció general d’Emergències i Seguretat Civil comunica amb un article, el 20.3 del decret 8/2015 de 27 de gener la tramitació especifica per accident de treball per les persones membres del Cos de Bombers Voluntaris de Catalunya en acte de servei amb la cobertura de les despeses derivades de l’assistència medicofarmacèutica, tot i així es continua anant a la seguretat Social com fins ara, fins al futur d’una signatura amb una Mútua del treball que suposadament es faci càrrec.

El dia 5 de març de 2015 en el Parlament de Catalunya s’aprova per unanimitat de tots els grups parlamentaris estudiar la viabilitat de donar la condició d’agent de l’autoritat en acte de servei al bomber voluntari.

En algun moment l’exigència de professionalització en la resolució tècnica de l´ emergència condueix la supressió de fronteres, entre la participació altruista incentivada i remunerada i davant d’aquest complex escenari que he intentat descriure on res te un fil conductor amb sentit, la feblesa i la manca de reflexió conceptual sobre un model a proposar, tots tindrem de reflexionar si una “nova opció organitzativa” contractual discontinu, no sigui un pervertiment si no la realitat de un horitzó d’esperança per aquest col•lectiu, els nostres ciutadans i el nostre País.

Marc Uribe
Bomber i vocal de la sectorial de Seguretat i Protecció Civil

Marc Uribe
Marc Uribe

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web