spotify instagram youtube Twitter Facebook
Divendres, 20 de febrer de 2015

El concurs de trasllats i l'autonomia de centres

No fa encara un any que es va aprovar el que coneixem col·loquialment com Decret de plantilles. Aquest decret, juntament amb el d’autonomia i el de direccions, dóna forma a una de les apostes centrals de la LEC per modernitzar i enfortir el servei públic d’educació: l’autonomia dels centres. Autonomia que té per finalitat donar les eines als centres públics per esdevenir referents de qualitat.

El Decret facilita que els centres puguin tenir equips cohesionats per desenvolupar el projecte educatiu i afavorir l’èxit escolar. Sabem que la clau de l’èxit no consisteix simplement en treballar adequadament el currículum a nivell individual, sinó fer-ho de forma coherent a tot el centre, a través del treball en equip.

El Decret planteja que el nombre de llocs de treball vinculats al projecte educatiu del centre, juntament amb els llocs de direcció, no superi el 50% de la plantilla; la resta de llocs es proveeixen pel procediment ordinari. Correspon al Departament d’ensenyament concretar el nombre precís de llocs vinculats al projecte educatiu que es reserven a la plantilla de cada centre. Evidentment, quants més llocs de la plantilla siguin de caràcter estructural, més possibilitats tindran els centres de consolidar equips de professorat.

La quantitat de vacants que s’han concretat en el concurs general de trasllat convocat al mes d’octubre ha estat excessivament àmplia, limitant les possibilitats de llocs estructurals. Aquesta situació ha creat preocupació en moltes direccions perquè limita la potencialitat del Decret i, en definitiva, continua posant excessivament en mans de l’atzar la possibilitat que els centres comptin amb els equips que necessiten per desenvolupar el projecte educatiu.

L’excés d’oferta de vacants és especialment preocupant en els centres de màxima complexitat, on les dificultats de l’entorn fa imprescindible assegurar que la plantilla del centre pugui donar resposta adequada a les necessitats de l’alumnat i a la singularitat dels projectes educatius i curriculars d’aquests centres. I és que no podem oblidar que la política de personal, i la gestió de les plantilles, són elements centrals de la política educativa a favor de l’èxit i de la cohesió social.


Ignasi Garcia Plata
Comissió sectorial d'Educació
Esquerra Republicana

Ignasi Garcia
Ignasi Garcia

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web