spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dilluns, 29 de desembre de 2014

El futur de la formació professional

Tenim el futur de la formació professional en les nostres mans. Actualment el Parlament de Catalunya està tramitant el projecte de llei de formació i qualificacions professionals. Una llei que ens ha de permetre fer passos endavant per potenciar la formació professional com una eina, imprescindible, de motor econòmic.

Des d’ERC considerem que una llei d’aquestes característiques només serà útil si fa possible la integració real de la formació inicial i l’ocupacional i va més enllà d’una simple coordinació entre departaments. El text actual consolida allò que els centres ja podien desenvolupar a través del programa FP.Cat. I està bé que així sigui. Però entenem que és el moment de fer un pas més.

El projecte de llei crea l’Institut de Formació i Qualificacions professionals, un ens encarregat de gestionar les polítiques públiques de formació professional. No podem desaprofitar aquesta oportunitat. Cal que aquest organisme aglutini totes les competències de formació professional, les d’Ensenyament i les de Treball amb el seu finançament corresponent. D’aquesta manera la llei hauria de regular l’activitat de tots els centres que imparteixin Formació Professional, no només dels centres que fan FP integrada.

La integració efectiva de la formació professional passa, forçosament, per una planificació i una programació conjunta de l’oferta formativa i de tots els serveis complementaris com la informació, orientació i acreditació de competències. I per la gestió conjunta de tots els recursos. I això vol dir, gestió conjunta dels recursos humans, dels recursos materials i dels recursos funcionals. I és precisament en aquest marc on hauríem de garantir que el professorat pugui impartir tota la oferta dins el seu horari sense la necessitat de demanar la compatibilitat. Amb la integració la compatibilitat no té sentit. O que, per exemple, els centres de formació de la xarxa del Sistema es puguin acreditar i autoritzar de manera comuna i no depenguin de les competències i normatives dels departaments. Tot això cal desenvolupar-ho creant centres específics d’FP allà on sigui possible i dedicar-hi també, una inspecció pròpia.

Des d’ERC valorem aquest projecte de llei com un primer pas que ens ha d’ajudar a vestir un sistema de formació professional integrat útil pels nostres ciutadans. El tràmit parlamentari serà clau per veure si som capaços de correspondre a les expectatives generades. Treballarem per fer-ho possible.


Agnès Russiñol i Amat
Diputada d’Esquerra Republicana de Catalunya

Agnès Russinñol
Agnès Russinñol

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web