spotify instagram youtube Twitter Facebook
Divendres, 29 de novembre de 2013

El model territorial de Justícia, del centralisme del Govern al model de proximitat d’ERC

Malgrat ja s’ha comentat anteriorment, no volem deixar de manifestar i alertar sobre aquest fet: des de fa unes setmanes el Govern del PP, a través del seu Ministre de Justícia, ha presentat les propostes per a una revisió de la Llei Orgànica del Poder Judicial i de la Llei de demarcació i planta judicials. Amb reiterades excuses de racionalització administrativa i estalvi econòmic en temps de crisi, s’amaga una veritable involució i recentralització de l’Administració de Justícia, destacant l’eliminació dels Partits Judicials i Jutjats de Pau, així com la creació dels anomenats “Tribunals d’Instància” de capitals provincials, que absorbirien les tasques dels organismes suprimits.

Com a exemple de l’aplicació d’aquesta normativa, ens trobem que a les Illes Balears s’eliminarien els òrgans jurisdiccionals a les illes petites; menorquins, eivissencs o formenterencs, per exercir els seus drets davant un tribunal o accedir al registre Civil hauran de traslladar-se a Palma de Mallorca….
En conclusió, desprotecció de ciutadanes i ciutadans, que perdrien el dret fonamental d’accés a la tutela judicial efectiva previst a la Constitució, i un atac formal a la vertebració del territori i al servei públic de la Justícia en sí mateix.

Des d’ERC som conscients que és difícil lluitar contra unes mesures imposades per un Govern ultraliberal i centralista, recolzat, a més, per una majoria absoluta en el Congrés. Però no per això, i al contrari, amb més motiu, deixarem de proposar, en el marc del nostre estat propi, un model de proximitat, basat en la idea de servei públic de qualitat i amb la dotació humana i de material adient, i sobretot, molt relacionat amb la gent a la qual s’ha de servir, sigui quin sigui el seu àmbit territorial d’establiment.

La Justícia ha de ser quelcom a l’abast i al servei de totes les ciutadanes i ciutadans en el marc de l’estat del benestar de la República catalana.


Pere Ribó i Solé
Coordinador gel grup de Justícia
Comissió sectorial d'Administracions Públiques i Justícia

El model territorial de Justícia, del centralisme del Govern al model de proximitat d’ERC
El model territorial de Justícia, del centralisme del Govern al model de proximitat d’ERC

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web