spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dijous, 21 de gener de 2016

El nou paquet legislatiu sobre economia circular posa les bases del nou paradigma industrial europeu

A principis de desembre de 2015 la Comissió Europea va publicar el nou paquet legislatiu que dóna suport a l'estratègia europea sobre Economia Circular.

L'Economia Circular és una estratègia industrial que suposa un canvi de paradigma en la gestió dels fluxos materials. Es tracta d'una transició des del model d'extreure-utilitzar-llençar cap a un model regeneratiu sota el qual els fluxos materials es re-circulen contínuament eliminant el concepte de residu, convertint-lo en un nou input bé en el cicle biològic o en el tecnològic.

El nou paquet modifica la legislació actual i revisa el suport institucional vigent en diferents àmbits (residus, matèries primeres, processos ...) i estableix objectius per a la transició cap a una nova economia.

Aquest concepte sorgeix de la comprensió sobre la finitud dels recursos naturals. La Comissió considera estratègic estendre aquest model a tota la indústria europea com una forma de protecció i augment de la resiliència de l'economia. Les empreses que han començat a adoptar una visió circular redueixen la seva dependència de les matèries primeres i l'energia mentre es protegeixen de la volatilitat associada als seus preus. El paquet d’Economia Circular suposa un impuls per aconseguir una indústria més innovadora, eficient i competitiva a través d'un alineament dels interessos d'usuaris, productors i dissenyadors.

El paquet legislatiu comprèn nova legislació i orientacions en diferents àmbits com són: noves taxes per a la reducció de residus, el tractament dels plàstics, la promoció de processos productius més eficients, la gestió dels materials crítics, els fertilitzants, la reutilització d'aigua, la comunicació amb el consumidor, etc.

El paquet compta amb un fort enfocament de disseny i es recolza en la revisió del pla de treball d'Ecodisseny i de la Directiva associada per promoure, a més de l'eficiència energètica un augment en la durabilitat, reparabilitat i reciclabilitat dels productes. Per a això s'introduiran requeriments d'obligat compliment a la directiva d'Ecodisseny, es revisaran els criteris de l'etiquetatge energètic i incentivarà econòmicament les empreses que desenvolupin productes i serveis més sostenibles.

Finalment la Comissió Europea ha assignat una partida per a suport financer de 650 milions d'euros sota el programa HORIZON 2020 i 5,5 mil milions a través dels Fons Estructurals per donar suport a les empreses i organitzacions que liderin aquesta transició.

Per a més informació: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

Jordi Oliver
Doctor en Ciències Ambientals
Membre de l'executiva Sectorial de Medi Ambient i Energia d'ERC

Jordi Oliver
Jordi Oliver

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web