spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dijous, 23 de maig de 2013

El Parlament aprova a proposta d’ERC crear 1.500 llocs de treball per a beneficiaris de la RMI

Crear llocs de treball per a beneficiaris del PIRMI, acollir més gent al PIRMI.

El Parlament ha aprovat aquest dijous a proposta d’una moció d’ERC defensada pel portaveu adjunt, Oriol Amorós, la creació de 1.500 llocs de treball per a beneficiaris de la Renda Mínima d'Inserció (RMI). Els plans d’ocupació tindran la durada necessària per a que les persones beneficiàries consolidin la seva inserció laboral o el dret a percebre altres ajudes públiques a càrrec de l’Estat, alliberant recursos en aquest cas per a que es pugui atendre més persones amb la RMI.

La moció detalla que els beneficiaris d'aquest pla de feina després puguin tornar a cobrar la RMI o una altra prestació una vegada hagi finalitzat el pla d'ocupació, que ha de posar-se en marxa al llarg d'aquest 2013..Fer un SOC més àgil, públic i, que coordini tot l’àmbit d’ocupació i orienti les persones de forma individualitzada.

La iniciativa també insta el Govern a presentar una reforma del Servei Català d'Ocupació (SOC), amb el propòsit de garantir el seu caràcter públic, central i coordinat amb els ens locals.

La reforma del SOC, seguint la moció aprovada avui, haurà de contenir una Cartera de Serveis a les persones aturades, constituint un nou dret subjectiu a rebre orientació per a trobar feina, serveis d’intermediació laboral i formació ocupacional per a totes les persones aturades.

El portaveu en temes d’ocupació d’ERC, Oriol Amorós, ha defensat la proposta dient que ‘volem un SOC que faci menys paperassa, que sigui públic i, tal com vam fer amb la Llei de Serveis Socials, volem crear un nou dret de les persones: el de ser ajudats a trobar feina quan no en tenim, mitjançant una Cartera de Serveis que sigui una caixa d’eines útil per a les persones aturades’..Reformar la Formació Professional per a que els joves trobin feina i les persones aturades assoleixin un bon currículum que els permeti trobar feina.

La moció aprovada també inclou una reforma de la FP en profunditat, establint una porta d’entrada única al sistema, on l’experiència acreditada i els cursos fets puguin sumar per obtenir titulacions reconegudes i augmentar la capacitat de les persones aturades de trobar feina. La moció inclou que totes les actuacions de formació ocupacional ha de donar lloc a certificats professionals, que tot l’any es pugui acreditar experiència, que els centres de FP ofereixin també formació ocupacional i, sobretot, PQPI (programes de qualificació professional inicial) per als joves que no han aprovat l’ensenyament secundari obligatori.

Igualment, arran de la moció aprovada, s’emprendrà un programa de col·laboració amb les PIME perquè participin també en la Formació Professional Dual..Més recursos a la formació continuada per a millorar la competitivitat de les nostres empreses i l’ocupabilitat dels seus treballadors i treballadores.

Un altre dels punts aprovats inclou un programa per a les PIME per a que aprofitin els 150 milions que paguen de formació (amb les nòmines dels seus treballadors i amb les contribucions empresarials) per fer formació a demanda d’empresa, a bonificar posteriorment, uns recursos que avui no s’utilitzen i podrien ser de gran utilitat.

El portaveu adjunt d'ERC, Oriol Amorós
El portaveu adjunt d'ERC, Oriol Amorós

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web