spotify instagram youtube Twitter Facebook
Divendres, 14 de juny de 2013

El Pla Català de l'Esport a l'escola

L’any 2005, la Secretaria General de l’Esport, veient els baixos percentatges de participació en l’esport extraescolar dels nois i noies de Catalunya (un 25% a Primària i un 16% a Secundària), va dissenyar un pla per tal d’incentivar als escolars del país a participar de l’activitat física – esportiva en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables. Amb aquest objectiu, va dissenyar el “Pla Català d’Esport a l’Escola” mitjançant el qual es dotava als centres educatius d’uns recursos econòmics per al desenvolupament de l’activitat, es formaven uns animadors esportius del mateix centre i es nomenava un coordinador/a del pla al centre escolar. Al mateix temps, es creaven les Associacions Esportives Escolars als centres educatius, amb la participació activa dels alumnes de secundària i de la resta de la comunitat educativa (equip directiu i AMPA), així com d'exalumnes o d'altres persones o entitats del barri.

La participació va anar creixent al llarg del anys fins arribar a prop dels 400.000 alumnes de Primària i Secundària fent esport al propi centre, participants en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, i gaudint de tots els avantatges que comporta l’activitat física en l’etapa de creixement de nois i noies.

Ara, argumentant el pes de les retallades, la Secretaria General de l’Esport no ha subvencionat l’activitat del 2011, diu que el 2012 no es pagarà, i el 2013 només per segons quines necessitats socials.

En definitiva, la mort anunciada d’un bon projecte i el retorn a l’abandó de l’activitat esportiva per part dels nois i noies del nostre país. Només aquells que es puguin pagar la quota d’un club esportiu tindran la possibilitat de la pràctica esportiva.


Josep Saguer i Ricart
President de la Sectorial d’Esports
Esquerra Republicana

Les inspeccions de la Seguretat Social a entitats esportives de Catalunya
Les inspeccions de la Seguretat Social a entitats esportives de Catalunya

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web