spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimecres, 25 de juny de 2014

El Registre de catalans i catalanes a l'exterior

El Govern de la Generalitat va aprovar a principis de juny el Decret pel qual es regula el Registre de catalans i catalanes de l’exterior. Aquest registre pot esdevenir una eina cabdal per prendre consciència de quina és la realitat de la presència catalana al món, concepte aquest molt heterogeni que requereix d’un coneixement i anàlisi més ampli per poder prendre decisions a nivell de polítiques públiques adreçades als nostres conciutadans i conciutadanes que resident en altres països.

Per poder inscriure’s cal acreditar tres condicions: la de tenir nacionalitat espanyola, la de residir efectivament a l’exterior, i la de tenir el darrer veïnatge administratiu en un municipi de Catalunya. És a dir, acreditar la condició política de català o catalana resident a l’exterior que estableix l’article 7.2 de l’Estatut de 2006.

Més de 221.000 catalanes i catalans són susceptibles de poder inscriure-s’hi; cal, doncs, fer arribar aquesta possibilitat a tothom, sigui on sigui el lloc de fora de l’estat espanyol on resideixin, ja que l’èxit del registre depèn en gran mesura, a manca de col·laboració del Govern espanyol, de l’activa participació en la seva promoció.

Cal que tinguem un coneixement real d’aquesta Catalunya exterior, tant implicada en el procés de transició nacional com els residents a “l’interior”, i que amb les seves accions i incidència en els llocs d’establiment ajudaran a donar a conèixer la realitat catalana al món. Perquè “el món ho ha de saber”.......


Rafel Caballeria
Vocal de la comissió sectorial d'Unió Europea i Política Internacional

La “percepció” ciutadana de l’Administració
La “percepció” ciutadana de l’Administració

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web