spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimarts, 6 de juny de 2017

El Senat aprova per unanimitat que la Llei d'enjudiciament criminal inclogui la baixa per maternitat entre les causes de suspensió del judici oral

La senadora d'Esquerra Republicana, Elisenda Pérez, ha presentat una moció en el si de la Comissió d'Igualtat que insta al Govern espanyol a incorporar a la Llei d'enjudiciament criminal la baixa per maternitat o paternitat entre les causes de suspensió del judici oral. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

El text que ha defensat Pérez ha vingut motivat per la instància que una lletrada va registrar al jutjat penal número 2 de Girona en la qual sol·licitava la suspensió d'un judici oral que se li va assignar d'ofici. La lletrada va emetre aquesta sol·licitud perquè la data en la qual s'havia de celebrar el judici era una setmana després de la data aproximada del seu part segons criteris mèdics, els quals va acreditar mitjançant certificats facultatius. Una setmana després, la resposta que va rebre la lletrada fou que “no s'acceptava la sol·licitud, ja que no és una de les causes que marca la Llei per a suspendre judicis orals”, ha explicat la senadora.

Segons Pérez, la llei d'enjudiciament criminal no incorpora la maternitat o la paternitat entre les causes que poden motivar la suspensió d'un judici oral però sí que ho fa la llei d'enjudiciament civil. “Segons la llei o protocol a la qual s'acull l'administració de justícia que hagi de resoldre aquestes sol·licituds poden concedir o no la suspensió” ha afirmat la senadora republicana. Pérez ha lamentat que “no caldria debatre aquestes mocions si els responsables de les administracions de justícia estiguessin sensibilitzats amb una etapa tan bonica i única com és la maternitat” i ha demanat a la resta de grups que donin suport a la moció, ja que “el dret a la maternitat ha de ser protegit i no discriminat”.

El Senat aprova per unanimitat que la Llei d'enjudiciament criminal inclogui la baixa per maternitat entre les causes de suspensió del judici oral
El Senat aprova per unanimitat que la Llei d'enjudiciament criminal inclogui la baixa per maternitat entre les causes de suspensió del judici oral

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web