spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dijous, 21 d'abril de 2016

Els concerts i l’escolarització mixta: voler ja és poder?

La setmana passada el Parlament va debatre una proposició de llei per modificar la LEC per retirar al cap de sis mesos els concerts educatius a centres que no facin escolarització mixta. És possible suspendre els concerts a aquests centres ara i amb l’actual marc legislatiu? Una cosa és desitjar-ho i voler-ho, però no n’hi ha prou. Ho hem vist en sentències favorables a aquestes escoles en altres comunitats autònomes que han intentat retirar-los el concert: cap centre que escolaritzi separadament per sexes ha perdut el concert enlloc de l’Estat des del 2013, ni un, enlloc, i sense la LEC.

Doncs bé, la fonamentació jurídica (la memòria) de la proposició de llei que es va debatre dimecres passat es basa en legislació bàsica estatal prèvia a la LOMCE i en sentències del Tribunal Suprem del 2012 que van avalar polítiques de desconcertació de centres a Andalusia o a Cantàbria, però que són prèvies a la LOMCE i als pressupostos de l’Estat per al 2013 (que blinden aquests concerts). I aquest “detall” és tan significatiu que un mateix article de la LOE, el 84.3, passava de dir “En cap cas hi haurà discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social (…)“ a dir “(…) En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto (…)” un cop aprovada la LOMCE.

El resultat d’aquest canvi i d’una disposició addicional de la LOMCE que permetia reconcertar amb caràcter retroactiu (!) és conegut: apliquin o no apliquin la LOMCE els governs respectius, les sentències dels tribunals relatives a comunitats autònomes que van suprimir amb la LOE originària vigent concerts a escoles d’escolarització diferenciada totes són favorables als centres i contràries a l’administració; sentències que es basen en el nou redactat de l’article 84.3 de la LOE/LOMCE, independentment del que diguin les seves lleis d’educació. Cap centre que escolaritzi separadament per sexes ha perdut el concert enlloc de l’Estat des del 2013, ni un, enlloc. Això què vol dir? Doncs que no és obeir o desobeir la LOMCE ni el redactat de la LEC el que impedeix retirar amb èxit els concerts als centres que no fan escolarització mixta.

No em sembla bo per a un debat especialitzat com el parlamentari, necessàriament rigorós i clar, voler fer creure que amb qualsevol modificació de la LEC en sis mesos no hi haurà concerts amb centres que separen per sexes. Els centres concertats que separen per sexes a Catalunya ho continuaran estant mentre duri la vigència del concert amb aquesta modificació de la LEC proposada o amb qualsevol altra, o amb cap modificació, mentre no incompleixin els requisits que complien quan se’ls va donar el concert el 2014 (vegeu el Decret 56/1993 sobre concerts educatius).

Els 62 diputats de Junts Pel Sí no hem rebutjat la possibilitat de desconcertar centres que separen per sexes, hem votat contra tocar la LEC. Ens hem compromès per programa a no modificar un instrument com la LEC aquesta legislatura sinó desplegar-la fins que disposem d’una llei no subjecta a la legislació bàsica estatal. Obrir el meló de la LEC ara ens sembla una molt mala opció, amb la LOMCE encara vigent i amb litigiositat sobre el model lingüístic. Estem per obrir debat immediat, ampli i sense límits sobre com volem que sigui el sistema educatiu del nou Estat per acabar configurant una nova llei d’educació d’estat, no per fer pegats a una llei autonòmica.

I pel cap baix 24 diputats de Junts pel Sí són contraris a concertar centres que no facin escolarització mixta, els que han signat uns proposta de resolució que defensa que la LEC regula que per rebre finançament públic cal l’escolarització mixta en totes les etapes concertades, a més de responsabilitzar-se en l’escolarització equilibrada de l’alumnat, especialment dels que presenten necessitats específiques de suport educatiu; de no fer selecció encoberta de l’alumnat; del compromís a fomentar la pràctica de la inclusió pedagògica i de satisfer necessitats d’escolarització, segons els articles 43, 44, 48 i 205 de la LEC. De fer complir  en la totalitat dels centres docents a través dels quals es presta el servei d’educació de Catalunya el principi de coeducació a través de l’escolarització mixta establert als articles 2.1.m) i 43.1.d) de la Llei d’Educació de Catalunya.  En aquest sentit, insten el Govern que, un cop finalitzi la vigència de l’actual període general de concertació educativa, no es renovi ni es concedeixi cap concert nou a cap centre que faci escolarització segregada per sexes.

I, mentrestant, treballar per un nou marc legal àmpliament debatut sobre com volem que es configuri el sistema educatiu del nou Estat, incloent-hi els concerts educatius als centres que separen per sexes.


Anna Simó
Diputada al Parlament de Catalunya
Esquerra Republicana

*Article publicat a el diari de l'Educació

Anna Simó
Anna Simó

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web