spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dilluns, 1 de desembre de 2014

Els serveis de Protecció Civil

Des del punt de vista tècnic, la importància d´una emergència es mesura per la probabilitat que es produeixi, tenint en compte les seves dimensions i conseqüències. Una vegada quantificades aquestes dues magnituds, tot el que segueix es un càlcul. Ara bé com es quantifiquen?
La majoria de la gent no sabem estimar bé les probabilitats i les conseqüències d’una emergència i això és la major dificultat a l´hora de gestionar-les.

Un bon exemple per equivocar-se amb les probabilitats és creure que mai serà possible o que són poques les possibilitats. Tenim la garantia que els ciutadans que viuen i treballen a les ciutats i pobles d´aquest País gaudeixin d´un mínim de qualitat de vida en front les emergències que es puguin produir ?. Tenim garantits uns mínims serveis d’emergències per resoldre i assolir el risc ?. Tenim un model de servei de prevenció, d’extinció d´incendis i salvaments eficients i eficaços ?.

Hauríem de preguntar-nos, amb molta sinceritat si els serveis d’emergència que tenim són els que haurien de ser, si hi ha una bona “rendibilitat econòmica” en aquets serveis. Hem de començar a reflexionar sobre els serveis que tenim en la nostra realitat actual, els ciutadans necessiten respostes clares, decidides, responsables i, sobretot, de futur, un futur que tots anhelem. No podem oblidar que el nostre cos de bombers i la resta de serveis de Protecció Civil son una estructura d´estat, que són indispensables per al correcte funcionament d´un País. És necessari doncs, donar una resposta integral a les emergències amb l’objectiu d’homogeneïtzar i optimitzar definitivament d’un model per a la nostra societat.

Marc Uribe
Bomber i Vocal de la Sectorial de Seguretat i Protecció Civil d’ERC

Marc Uribe
Marc Uribe

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web