spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dijous, 24 de novembre de 2005

ERC exigeix garanties perquè els centres subvencionats acceptin alumnat immigrant

El portaveu d'ERC a la comissió d'Educació i Ciència del Congrés, Francesc Canet, valora com a "moderadament satisfactori" el començament del debat de la Llei Orgànica d'Eduació (LOE) i, alhora, remarca que el seu grup parlamentari només donarà suport a la nova llei "si es respecta la igualtat d'oportunitats i es manté l'esperit integrador del sistema educatiu". Canet recorda que fa més de mig any que Esquerra negocia la reforma amb el PSOE per garantir aquests "dos punts neuràlgics del model educatiu progressista i de qualitat".

El portaveu d'Esquerra destaca la necessitat de garantir "que no hi hagi, com ara, barreres que impedeixin a l'alumnat accedir a qualsevol centre. Canet diu que s'actua de mala fe quan es nega que existeixen barreres econòmiques que impedeixen a les famílies accedir a determinats centres.

És més, Canet ha emfatitzat que "les famílies han de tenir reconeguda la potestat de triar el centre educatiu, però no pot ser que sigui el centre qui tria el seu alumnat i, menys encara, que això es faci amb diners públics, amb els diners de tothom. Defensa, així, l'opció que les escoles concertades rebin més fons públics però amb la condició de complir uns mínims d'admissió d'alumnat. I sentencia: "No pot ser que anem acumulant l'alumnat de la nova immigració només en l'escola pública".

Segons Canet, el que està en joc és garantir que totes les famílies disposin de les mateixes oportunitats educatives i evitar que determinades escoles seleccionin l'alumnat: "perquè llavors ens trobaríem amb un sistema discriminatori que potenciaria encara més els guetos escolars, posaria en perill la tasca integradora i comprometria la futura cohesió social del país". El portaveu d'Esquerra considera que l'actual projecte de llei "va orientat en aquesta direcció" i confia que durant el tràmit parlamentari es millorin alguns d'aquests aspectes.

El portaveu d'ERC està convençut que la LOE pot donar els resultats esperats, però per això "cal un finançament suficient que, en un temps raonablement curt, permeti situar la nostra despesa educativa en els nivells europeus".

Francesc Canet
Francesc Canet

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web