spotify instagram youtube Twitter Facebook
Divendres, 26 de gener de 2007

Esquerra emplaça a interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra el decret d'ensenyaments mínims

Després de la decisió del govern central de desestimar el requeriment d’incompetència plantejat per la Generalitat en relació amb el decret d’ensenyaments mínims en l’educació primària, el portaveu al Parlament, Joan Ridao, ha explicat que "aquest decret suposa un rebuig frontal i inacceptable al plantejament de la Generalitat i no deixa més alternativa que la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat".

A més, Ridao ha recordat que aquest recurs ha d'anar acompanyat del dictamen preceptiu del Consell Consultiu, per la qual cosa "emplacem el Govern a traslladar immediatament aquesta qüestió a aquesta instància jurídica".

Amb relació a la primera de les qüestions que van motivar el requeriment d'incompetència, el diputat ha lamentat que el govern de l'Estat interpreti que, en tractar-se la LOE d'una norma preestatutària, l'adaptació de la normativa educativa a les exigències del nou Estatut facultin l'Estat per utilitzar normativa amb rang inferior a llei, "arrogant-se la condició d'intèrpret absolut de l'Estatut tot imposant unilateralment que l'educació és un àmbit en què excepcionalment pot regular les bases a través d‘un simple decret".

Pel que fa al segon bloc de qüestions objecte del requeriment, segons Ridao, "la contestació del govern central no admet en cap cas la invasió material de competències, tot i que el decret arriba a límits tan grotescos que en qüestions com l'horari o l'escolarització d'alumnat especial no deixa marge possible al desenvolupament posterior per part de la Generalitat".

El diputat ha explicat que "entenem que la interposició d'un possible recurs no ha d'impedir que continuï la via de la negociació entre la Generalitat i l'Estat i que es recondueixi el conflicte en el marc de la futura Comissió Bilateral". El portaveu parlamentari d'Esquerra ha afegit que "al mateix temps el Govern de la Generalitat hauria d'aprovar amb la màxima brevetat un decret, fer cas omís del decret estatal impugnat i desplegar amb la màxima ambició les competències estatutàries sobre fixació dels plans d'estudis i el disseny curricular".

Joan Ridao
Joan Ridao

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web