spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimecres, 16 de març de 2016

Esquerra Republicana impulsa una proposta de resolució per acabar amb els concerts a escoles que segreguen per sexes

Els diputats d’Esquerra Republicana –integrats al Grup Parlamentari de Junts pel Sí- han impulsat aquest dimecres una proposta de resolució que insta el Govern a acabar amb els concerts a les escoles que segreguen per sexes.

El Parlament ha debatut aquest matí una proposició de llei presentada per CSQP que demana que es modifiqui la Llei d’educació de Catalunya del 2009 per eliminar els concerts a les escoles que no són mixtes. JxSí no hi ha donat suport sinó que ha presentat una esmena a la totalitat a la proposició de llei, perquè el programa amb què es va presentar la coalició al 27S defensava 'mantenir i desplegar la LEC mentre no es disposi d’una llei d’educació de Catalunya que incorpori totes les competències educatives que ara corresponen a l’Estat espanyol'.

Amb tot, Esquerra Republicana comparteix l’objectiu de donar finançament públic només als centres que ofereixin una escolarització mixta en totes les etapes concertades. Per això, aquest matí ha presentat una proposta de resolució que insta el Govern a 'fer complir  en la totalitat dels centres docents a través dels quals es presta el servei d’educació de Catalunya el principi de coeducació a través de l’escolarització mixta establert als articles 2.1.m) i 43.1.d) de la Llei d’Educació de Catalunya.  En aquest sentit, el Parlament insta el Govern que, un cop finalitzi la vigència de l’actual període general de concertació educativa, no es renovi ni es concedeixi cap concert nou a cap centre que faci escolarització segregada per sexes'.

'Som un grup amb diversitat ideològica, també amb la concertació de centres. Però tots estem compromesos amb el programa electoral de Junts pel Sí, que defensa el desplegament de la LEC. No és que no siguem valents. És que no considerem necessària aquesta proposició de llei, perquè no és la LEC el que s'ha de canviar', ha explicat la diputada republicana Anna Simó des del ple.

Els diputats que han signat la proposta de resolució incloent-hi diputats d’Esquerra Republicana i independents de JxSí- són: Dolors Bassa, Germà Bel, Magda Casamitjana, Ferran Civit, Toni Comín, Adriana Delgado, Chakir El Homrani, Montserrat Fornells, Gerard Gómez del Moral, Oriol Junqueras, Fabian Mohedano, Jordi Orobitg, Montserrat Palau, Eduardo Reyes, David Rodríguez, Raül Romeva, Marta Rovira, Sergi Sabrià, Marc Sanglas, Anna Simó, Bernat Solé, Roger Torrent, Teresa Vallverdú, Alba Vergés.


Tot seguit, es pot llegir la Proposta de Resolució:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’ESCOLARITZACIÓ MIXTA I EL DEBAT SOBRE EL NOU SISTEMA EDUCATIU

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Hi ha hagut i hi ha molt de debat sobre què permet i què no permet la llei d’educació de Catalunya respecte dels concerts educatius als centres que no fan escolarització mixta en totes les etapes educatives. Pels diputats signants, és clara la interpretació que en va fer el Consell Consultiu de la Generalitat de l’article 43 de l’aleshores dictamen del projecte de llei. El fonament 7 del dictamen del Consell Consultiu sobre el projecte de llei d’educació (dictamen núm. 294, de 10 de juny de 2009, sobre el Dictamen de la Comissió d’Educació i Universitats sobre el Projecte de llei d’educació) diu clarament que “entre els principis de finançament per sostenir centres privats, siguin de caràcter ordinari (centres concertats) o no (centres subvencionats), previstos a l'article 205 del Projecte, no es pot no tenir en compte l'article 43.1 del Projecte, la lletra d del qual es refereix al 'principi de coeducació per mitjà de l'escolarització mixta, que ha d'ésser objecte d'atenció preferent'. Aquesta, segons hem observat, és una de les bases del Sistema Educatiu de Catalunya, que també afectarà els criteris de concessió de les subvencions als centres privats no concertats, ja que els ajuts no es poden atorgar en contra dels principis generals de la Llei.”

És a dir, que per rebre finançament públic cal l’escolarització mixta en totes les etapes concertades a més de responsabilitzar-se en l’escolarització equilibrada de l’alumnat, especialment dels que presenten necessitats específiques de suport educatiu; de no fer selecció encoberta de l’alumnat; del compromís a fomentar la pràctica de la inclusió pedagògica i satisfer necessitats d’escolarització, segons els articles 43, 44, 48 i 205 de la LEC.

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya demana la derogació íntegra de la LOMCE i es compromet i insta el Govern a:

  1. Mantenir i desplegar la LEC mentre no es disposi d’una llei d’educació de Catalunya que incorpori totes les competències educatives que ara corresponen a l’Estat espanyol. Entre el desplegament pendent de la LEC que s’ha d’efectuar aquesta legislatura hi ha la del reglament que ha de desplegar les zones educatives (articles 176 i 205 de la LEC), unitats de programació de l’oferta educativa i de mesura de les necessitats educatives.
  2. Promoure de manera immediata un Pacte Nacional amb les formacions parlamentàries, els ens locals i les organitzacions representatives de la comunitat educativa que elabori les bases de la futura Llei d’educació de Catalunya per tal d’organitzar un sistema educatiu propi que incorpori totes les competències educatives que ara corresponen a l’Estat espanyol, d'èxit escolar inclusiu, al qual es destini una inversió mínima del 6% del PIB.
  3. Donar suport amb un finançament equitatiu als centres, a l’alumnat i a les famílies que més ho necessitin per assegurar la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la inclusió.
  4. Fer complir  en la totalitat dels centres docents a través dels quals es presta el servei d’educació de Catalunya el principi de coeducació a través de l’escolarització mixta establert als articles 2.1.m) i 43.1.d) de la Llei d’Educació de Catalunya.  En aquest sentit, el Parlament insta el Govern que, un cop finalitzi la vigència de l’actual període general de concertació educativa, no es renovi ni es concedeixi cap concert nou a cap centre que faci escolarització segregada per sexes.

Esquerra Republicana impulsa una proposta de resolució per acabar amb els concerts a escoles que segreguen per sexes
Esquerra Republicana impulsa una proposta de resolució per acabar amb els concerts a escoles que segreguen per sexes

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web