spotify instagram youtube Twitter Facebook
Divendres, 12 de juliol de 2013

Les inspeccions de la Seguretat Social a entitats esportives de Catalunya

Les actuacions, ni que siguin puntuals, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a diferents entitats esportives de Catalunya, ens preocupen profundament. La inexistència d’una clara delimitació legal entre professionalisme i voluntariat, és causa de desconcert en un moviment esportiu que es fonamenta en el voluntariat. El no reconeixement d’aquesta realitat bàsica per les institucions de la seguretat social pot representar una greu agressió al teixit associatiu esportiu del nostre país i, fins i tot, la desaparició de moltes entitats esportives per motius econòmics.

La Sectorial d’Esports d’ERC es va avançar a l’inici del problema, i mitjançant els nostres representants al Congrés de Diputats, va presentar el passat mes d’abril una Proposició No de Llei per establir amb claredat la exclusió del voluntariat esportiu del sistema de la Seguretat Social. Vàrem convocar les federacions esportives catalanes i les que hi assistiren ho van valorar molt positivament, i van proposar que la UFEC aplegués els grups parlamentaris amb representació al Congrés i se’n presentés una de conjunta que estem esperant.
Per un altre costat, el Secretari General de l’Esport i la UFEC varen anar a Madrid per mirar de resoldre la situació dels clubs fins ara inspeccionats i com a resultat varen enviar una carta conjunta a les entitats esportives, a la qual s’adjuntava una “circular” (sense data, ni capçalera, ni segell, ni signatura), que no aporta cap criteri clarificador, mancada de la més mínima seguretat jurídica, on s’informava d’una moratòria de tres mesos i s’instava a les entitats a “regularitzar la seva situació” abans del dia 30 de setembre proper.

No considerem correcta ni adequada l’actuació de la UFEC i de la SGE. El que inicialment eren unes inspeccions sobre unes entitats concretes i delimitades s’ha convertit en una amenaça general per a totes les entitats esportives, invitades –com si estiguessin totes en situació irregular- a “regularitzar” unes actuacions. Conseqüència: s’ha estès l’alarma entre les entitats, que no saben què, ni qui, ni perquè s’ha de regularitzar.

Evidentment que cal que les entitats tinguin ordenada la seva gestió en l’àmbit de les seves obligacions envers el sistema de la seguretat social i les que no ho tenen en compte caldrà que s’assessorin específicament per a conèixer, el més aproximadament possible, quines són les seves obligacions.

ERC seguirà amb les iniciatives polítiques i parlamentàries endegades, procurant aconseguir la màxima unitat d’acció amb els altres partits i així donar tot el suport a una necessària mobilització del moviment esportiu per aturar aquesta amenaça i establir criteris justos i clars en defensa del voluntariat i de l’esport.


Josep Saguer
President de la comissió sectorial d'Esports
[email protected]

Les inspeccions de la Seguretat Social a entitats esportives de Catalunya
Les inspeccions de la Seguretat Social a entitats esportives de Catalunya

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web