spotify instagram youtube Twitter Facebook
Divendres, 6 de novembre de 2015

Marc Sanglas: 'La carta de Beteta als ajuntaments demostra que LRSAL està allunyada de la realitat'

El passat 2 de novembre Antonio Beteta, secretari d'Estat d'Administracions Públiques, ha tramès una carta als alcaldes de l’estat en referència a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) que retarda la seva aplicació mentre no s’aprovin les normes reguladores de finançament autonòmic i local.

Durant la tramitació i aprovació d’aquesta llei estatal Esquerra Republicana va denunciar el caràcter recentralitzador de la reforma, que no ajuda a millorar la qualitat dels serveis als ciutadans ni racionalitza res. Marc Sanglas, Secretari de Política Municipal d’ERC ha explicat que 'el fet de posposar l’entrada en vigor de certes disposicions demostra una vegada més que aquesta modificació legislativa està allunyada de la realitat' i que 'no ha tingut en compte ni l’actual règim competencial ni l’assignació dels recursos econòmics que haurien de sustentar un canvi d’aquesta magnitud. L’objectiu final és centrifugar la despesa cap a les Comunitats Autònomes sense haver-ne previst el finançament de la mateixa'.

Sanglas conclou que 'aquest ajornament el que fa és constatar el fracàs de les modificacions proposades per la Llei i que el que cal és mantenir les competències en mans dels ajuntaments i millorar-ne el finançament'.

Esquerra Republicana denuncia que questa Llei lamina el principi d’autonomia local garantit per l’Estatut, la Constitució Espanyola i la Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL) atès que redueix les competències locals i afecta el principi de subsidiarietat. A més vulnera les competències exclusives en matèria local de Catalunya recollides a l’Estatut d’Autonomia.

Marc Sanglas
Marc Sanglas

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web