spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimecres, 20 d'abril de 2016

Mundó: 'La culminació del llibre sisè del Codi Civil és una de les grans cites d’aquesta legislatura, una autèntica estructura d’estat'

El parlament ha tombat una esmena a la totalitat, de manera que el projecte de llei que permet completar el codi civil de Catalunya continua el tràmit parlamentari
 
El Parlament de Catalunya ha tombat una esmena a la totalitat al Projecte de Llei del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, de manera que aquest podrà continuar el tràmit parlamentari. El projecte de llei, que és el primer que es debat en aquesta legislatura, regula les obligacions i els contractes i permetrà completar el codi civil català. ‘Hem de ser conscients de la rellevància del moment: estem a punt de completar el Codi Civil de Catalunya’, ha afirmat el conseller de Justícia, Carles Mundó. ‘La culminació del llibre sisè és una de les grans cites d’aquesta legislatura i em sento molt honorat per poder fer-ho. Són molt poques les generacions que tenen la possibilitat d'escriure un codi civil. Una norma que sens dubte és una autèntica estructura d’estat’, ha afegit el conseller.
 
Amb la culminació del Codi civil, Catalunya disposarà d’un cos legal que regularà els aspectes propis de l'àmbit privat de les persones físiques i jurídiques i esdevindrà la norma d'aplicació principal, fet que convertirà el Codi civil espanyol en una norma d'aplicació subsidiària a Catalunya. En l'actualitat, les obligacions i els contractes estan regulats pel Codi civil espanyol perquè encara no s'ha aprovat cap llei pròpia. Quan finalitzi la tramitació i s’aprovi definitivament el llibre sisè, Catalunya també tindrà regulats les obligacions i els contractes.
 
El llibre sisè regula contractes tan importants com el de compravenda, el de permuta, el de cessió de solar o aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura i els contractes de conreu. També incorpora de manera detallada la regulació d'altres contractes com el de custòdia del territori, el d'integració ramadera, el d'aliments o el violari (pensió vitalícia).
 
Ni els règims més autoritaris que han volgut eliminar les nostres institucions, han pogut acabar amb el dret civil català. Tampoc ho va aconseguir el Decret de Nova Planta. Ni la dictadura franquista va negar el dret civil de Catalunya’, ha manifestat Mundó davant l’esmena a la totalitat que havia presentat el Partit Popular, i que no ha prosperat. Per la seva part, el diputat de Junts pel Sí, Jordi Orobitg, ha destacat la importància del projecte: ‘Amb el llibre sisè del Codi Civil assolim la plenitud en la regulació normativa i ens equiparem a un país normal’.
 
El sisè i l’últim
El llibre sisè s’afegeix als altres cinc que el Parlament de Catalunya ja ha aprovat en exercici de les seves competències i que conformen el corpus legal vigent a Catalunya sobre dret civil.

  • Llibre primer (Llei 29/2002), que estableix l’estructura i sistemàtica del Codi civil de Catalunya.
  • Llibre segon (Llei 25/2010), sobre persona i família, que regula la persona física, les institucions de protecció de la persona, la família i altres relacions de convivència.
  • Llibre tercer (Llei 4/2008), sobre les persones jurídiques, que regula les associacions i fundacions.
  • Llibre quart (Llei 10/2008), sobre successions.
  • Llibre cinquè (lleis 5/2006, 5/2015 i 19/2015), sobre drets reals (o drets de les coses), que regula la propietat, la possessió, les comunitats o la propietat horitzontal i incorpora noves formes com la propietat temporal i la propietat compartida.
Aquests cinc llibres i el que avui ha aprovat el Parlament actualitzen i amplien la regulació que des de fa segles existeix a Catalunya en matèria de dret civil, que, com moltes altres institucions catalanes, són testimoni d'una història mil·lenària. ‘La tradició jurídica de Catalunya ve de lluny: té una història mil·lenària, on destaquen els Usatges del segle XI i les Constitucions del segle XIII i XVIII: Catalunya és un subjecte polític que ve de lluny’, ha sentenciat Mundó. 

Mundó: 'La culminació del llibre sisè del Codi Civil és una de les grans cites d’aquesta legislatura, una autèntica estructura d’estat'
Mundó: 'La culminació del llibre sisè del Codi Civil és una de les grans cites d’aquesta legislatura, una autèntica estructura d’estat'

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web