spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimarts, 6 de maig de 2014

Municipalitzar l'energia, de la teoria a la proposta

El grup municipal d’Unitat per Barcelona a l’ajuntament de la capital (ERC-DC-RCat) ha proposat amb èxit la creació d’una empresa municipal d’energia.

La proposta parteix de la reflexió de la necessitat de fer reals les polítiques per millorar la qualitat de l'aire de la ciutat, apostar per les energies renovables, promoure una mobilitat sostenible i, tot això, conjugar-ho amb ser més eficients econòmicament i energèticament, i amb l'oportunitat de gestionar els subministraments amb criteris de justícia social. Tot plegat una oportunitat estratègica per a Barcelona i l’Àrea Metropolitana.

Una empresa municipal d’Energia és factible i rendible.

A Barcelona es produeixen 5.300 GWh/any (200 GWh/any en espais municipals) i es consumeixen 1.500 kWh/any per habitant (l’Ajuntament 450 GWh/any). Així doncs l’Ajuntament és el primer consumidor energètic de Barcelona, tant d’electricitat com de calor, i el segon grup de consumidors és la ciutadania. Una ciutadania que demanda serveis eficaços, sostenibles i gestionats des del rigor. A més, l’Ajuntament i l’AMB ja compten amb estructura, experiència i expertesa en referència a la producció d’energia.

El primer impacte positiu que tindria una empresa municipal d'energia seria l'estalvi en la despesa energètica. El segon seria la capacitat de fer polítiques energètiques que estimulin les renovables, amb una conseqüència ambiental directa. Pel que fa a la rendibilitat social, una empresa municipal d’energia és una oportunitat per teixir noves xarxes de complicitats amb els sectors professionals, empreses, moviments socials,… i comporta tenir marge de maniobra per implantar polítiques socials i econòmiques en l’àmbit energètic.

Política estratègica

Aquesta proposta, que ja funciona en altres ciutats de l’àmbit europeu, està vinculada a la direcció estratègica de la ciutat d’entrar en el món de les smarts citys i d’esdevenir un referent mundial en generació i captació d’energia renovable des de l’àmbit local, i podria implicar la creació de llocs de treball de qualitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Tota una oportunitat.

Innovació, tecnologia, reindustrialització, ciutat intel.ligent, investigació, capital públic, ciutat de futur.

Eduard Thió
Coordinador Grup Municipal Unitat per Barcelona (ERC-DC-RCat) a l'Ajuntament de Barcelona

Eduard Thió
Eduard Thió

© 2023 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web