spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dilluns, 4 d'abril de 2016

Oportunitats d'igualtat: formació al llarg de la vida

El nivell de formació és un factor clau que incideix en la desigualtat social. El risc d’estar en atur i de viure en situació de pobresa afecta principalment a les persones amb un nivell més baix de formació. Aquest grup de persones participa en menor mesura de la societat de la informació i la comunicació, no té les mateixes oportunitats per adaptar-se al canvis en una societat del coneixement. La formació és una mesura d’evitar el risc d’exclusió social, reduir la desigualtat i l’escletxa digital.
 

Hi ha una forta correlació entre el nivell educatiu dels pares i mares i els resultats acadèmics dels fills i filles. La formació de les persones adultes és, per tant, un mecanisme d’evitar la reproducció de les desigualtats socials entre les generacions futures. L’actitud activa d’aprenentatge per part dels referents adults dels infants influeix positivament en el seu interès i aprenentatge, són dues cares de la mateixa moneda. Un bon sistema educatiu contempla elevar el nivell educatiu de les persones adultes, i promoure la seva participació en un procés d’educació permanent.
 

Només una de cada tres persones de la generació que arriba ara a la jubilació té el nivell mínim equivalent del graduat. Quatre de cada cinc joves que acaben la secundària obtenen el graduat, però hem de comptar que n’hi ha que deixen la secundària tant aviat com compleixen els setze anys, sense haver arribat o haver completat el quart d’ESO, o fins i tot ho deixen abans, en circumstàncies familiars complexes. El nivell de participació en els centres de formació de persones adultes és encara molt baix, contrastant amb aquesta realitat. L’horitzó 2020 de la Unió Europea assenyala la fita d’arribar a un mínim del 15% la població adulta que prengui part en activitats formatives.
 

Cal considerar també l’efecte d’integració que suposa per a persones vingudes d’altres indrets, la possibilitat de poder formar-se i capacitar-se en la nostra llengua, així com assolir un nivell mínim formatiu que els permeti optar a una feina digna.
 

El nostre programa marc municipal estableix que s’ha de garantir la formació de la ciutadania i posar-la a l’altura de les seves necessitats. Cal incorporar les polítiques de segona oportunitat per reincorporar a l’educació formal o no formal les persones que han abandonat el sistema educatiu, la potenciació de l’aprenentatge de les persones adultes sense discriminar edats ni interessos incrementant-ne els recursos, el reforçament de la relació entre els ciutadans i el món educatiu a través de la xarxa publica, les biblioteques i els centres cívics.


Núria Pi
Secretària de la sectorial d'Educació
Esquerra Republicana

Núria Pi
Núria Pi

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web