spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimarts, 9 de febrer de 2016

Per una educació pública, de qualitat i en català

La setmana passada la Junta de Portaveus de Sabadell va rebutjar una moció presentada per la CUP de suport a una ILP sobre l’escola pública. La ILP no va comptar amb el suport de la resta de grups municipals, entre els quals Esquerra Republicana, que ens hi vam abstenir.

Estem en un moment complex en qual el Govern de la Generalitat ha de consolidar, en un termini de 18 mesos, les estructures d’estat per poder fer un pas endavant cap a la República Catalana. És en el marc d’aquesta República, un cop aprovada la Constitució Catalana, on s’hauran de desplegar amb lleis sectorials els diferents àmbits actuació. Un d’ells serà el de l’educació. Podem debatre, com sempre es pot fer, sobre educació, però el moment de fer una nova llei serà amb el nou marc legal i de recursos, que permetrà de debò regular el sistema educatiu català sense cap condicionament del marc jurídic espanyol.

Durant l’etapa de transició, disposarem d’una llei d’educació aprovada pel Parlament de Catalunya, la LEC, que neix d’un pacte nacional, gaudeix d’un ampli consens (CiU, ERC, PSC, ICV) i que hauríem de desplegar i aplicar com a marc jurídic. No volem entrar en una dinàmica d’anar canviant la llei d’educació cada vegada que canvia el govern, i per això és vital que hi hagi un ampli consens.

A més, també considerem que la ILP està mancada tècnicament com per sostenir tot un marc educatiu com el català. És excessivament simple per regular un àmbit tant ampli com és l’educació des dels 0-3 fins a la universitat, aquesta inclosa. Amb només 14 articles, dos disposicions transitòries, dos derogatòries i tres disposicions finals és tot un rècord jurídic. Per veure la magnitud, la LEC, que només s’ocupa de l’ensenyament no universitari, compta amb 205 articles.

La ILP presentada defensa una posició de la funció pública docent que no permet que l’acció educativa s’adapti a la realitat de cada centre. No permet crear equips més cohesionats, ni afrontar els reptes d’una escola més oberta i més innovadora. És una Iniciativa que respon a un plantejament centralista, en lloc d’avançar en la línia de compartir competències i responsabilitats educatives amb l’administració local, com passa a la majoria de països europeus. Proposa treure dels Ajuntaments les poques competències que tenen, com ara les del cicle 0-3, escola bressol.

La ILP pretén retirar el concert educatiu a tota l’escola concertada i nosaltres entenem que només s’ha de suprimir per aquelles escoles que només atenguin a la població d’elit, però que s’ha de mantenir per a les escoles compromeses amb la societat i disposades a acollir a tota la complexitat de l’alumnat del País.

És evident que hi ha aspectes de la ILP que podem compartir, com la de potenciar l’escola pública, afavorir la participació de la comunitat educativa, potenciar el paper dels Consells Escolars, etc. També compartim que cal elaborar una norma que faciliti l’entrada al sector públic dels centres concertats que ho vulguin, però això ha d’anar acompanyat d’una liberalització del sector públic en aspectes tant sensibles com l’autonomia de centre i la provisió de places del professorat.

Nosaltres entenem que quan sigui el moment, i en el marc de la Constitució aprovada en referèndum pel poble català, caldrà fer un gran debat amb totes les forces polítiques i amb la comunitat educativa per arribar a un Pacte Nacional que serveixi de base per elaborar una Llei d’Educació Catalana que proporcioni l’estabilitat que el sector educatiu es mereix i necessita.

Per això afirmem que aquesta ILP no és de consens, es situa en un extrem de l’espectre ideològic i, per tant, no facilita l’estabilitat del sector educatiu.

Blai Gasol i Roda
Vocal de la comissió sectorial d'Educació
Executiva d’ERC Sabadell

Blai Gasol
Blai Gasol

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web