spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dilluns, 4 d'abril de 2016

Qui cerca, troba: l'IVA cultural, rebaixat gràcies a ERC

Una de les prioritats d'ERC ha estat fer tot el possible per desfer l'apujada del tipus d'IVA en alguns productes i serveis culturals que el govern del PP va imposar gràcies a la seva majoria absoluta. Tot i les veus que ja van advertir del cop que podria suposar per al sector cultural una apujada del 110 % de l'impost (del 10 % al 21 %), el govern anomenat "popular" va tirar pel dret en la seva obsessió malaltissa contra la cultura i va realitzar l'increment. Des del primer moment, la Sectorial de Cultura d'ERC es va prendre molt seriosament aquesta qüestió i va activar tots els mecanisme dels quals disposava per redreçar aquesta situació. Així va sorgir el 2013 la iniciativa "Cultura 4.0" per tal de situar tots els productes i serveis culturals al tipus d'IVA del 4 % (l'IVA supereduït) com molts dels productes bàsics. Amb aquesta iniciativa es va poder encapçalar un moviment de contestació amb la complicitat de bona part del sector cultural enfront el govern del PP.

Com a primer resultat, el Parlament de Catalunya, a proposta d'ERC, va aprovar demanar al Congrés del Diputats l'anul·lació de l'increment de l'IVA. La piconadora popular òbviament va denegar la petició del Parlament de Catalunya, però, finalment, els diputats i diputades d'ERC al Congrés se n'han sortit i, aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta del govern, s'ha aconseguit revertir la situació. Mitjançant un acord de la Comissió de Cultura del Congrés s'ha aprovat que l'IVA cultural passi de l'actual 21 % al 10% per 28 vots a favor i 15 en contra. Tothom a favor... excepte el PP.

La qüestió no s'atura pas aquí, des de la Sectorial de Cultura seguim treballant per a que tots els productes i serveis culturals inclosos a l'Annex III de la directiva comunitària de l'IVA es beneficiïn d'un tipus d'IVA supereduït del 4 %, com ja s'aplica actualment a la indústria editorial. Tampoc no ens oblidem de moure els fils necessaris per arribar a Brussel·les i aconseguir que els productes culturals distribuïts mitjançant xarxes telemàtiques siguin considerats un producte i no un servei, de manera que també es puguin beneficiar del mateix tipus d'IVA que els seus equivalents en suport físic. Ara es dóna la paradoxa que mentre un llibre en paper tributa al 4 %, el seu equivalent en suport electrònic ho fa amb un 21 %... incomprensible!.

Creiem que aquestes accions són essencials per continuar treballant a favor de la cultura en totes les seves expressions i sectors i són una bona mostra del convenciment del nostre partit de la importància de considerar l'excepció cultural com un del pilars de la futura República catalana.


Josep Vives i Gràcia
President de la Sectorial de Cultura
Esquerra Republicana

Josep Vives
Josep Vives

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web