spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimecres, 16 d'agost de 2017

Sí a una República del benestar que garanteixi el dret a una vida digna

Renda Garantida de Ciutadania

El 12 de juliol de 2017 es va aprovar en el Parlament de la Catalunya la Renda Garantida de Ciutadania. Aquesta fita és molt important. En primer lloc perquè es l’instrument per a la cobertura de necessitats bàsiques de les persones i/o famílies, per quan ens podem trobar en situació d’insuficiència econòmica. En segon lloc perquè es la garantia del nostre dret a una vida digna. Recordem que la llibertat republicana consisteix en disposar dels recursos suficients per no dependre de ningú.


Una renda garantida per a la ciutadania s’encamina a una primera fase d’evolució humana que permet no estar destinant la major part de les nostres energies a cobrir les necessitats bàsiques i formarà part de la resta de prestacions econòmiques a les que la ciutadania hi tenim dret.

És un pas molt important però del que es tracta ara és de continuar fent passos endavant i establir els mecanismes que garanteixin tenir una vida digna en el sentit ampli i profund de la paraula.

Polítiques públiques per a la inclusió social


A banda de la renda hi han altres factors que provoquen exclusió social i desigualtats: l’edat, el gènere, l’origen, la discapacitat funcional i/o mental, el territori on vivim, etc.. que hem de tenir en compte si volem construir un país de ciutadans i ciutadanes amb tots els drets.

Som independents però també interdependents. Necessitem socialitzar-nos, accedir a un sistema educatiu de qualitat, tenir accés a la cultura, a una vida afectiva lliure, a un entorn saludable, a un habitatge digne, a no ser discriminats per cap motiu, en definitiva a viure en espais inclusius on tothom senti que forma part.

Si posem la persona en el centre de la política, si ens plantegem com serà el futur, com serà el món laboral, la igualtat efectiva entre homes i dones, quin paper tindran les tecnologies, la responsabilitat de la criança i l’atenció i cura de les persones quan som vulnerables, com garantirem els ingressos al llarg de la vida, com combatem l’aïllament, com facilitem l’accés als drets, haurem de construir les respostes sota valors republicans de no submissió, igualtat, llibertat i fraternitat.

Hem de garantir els drets per a la inclusió social enfortint els serveis públics. Haurem de revisar el funcionament actual de l’administració catalana en molts aspectes: coneixement, transversalitat, cooperació publica-privada, proximitat, avaluació i participació ciutadana.

Necessitem els instruments d’un Estat per tenir la capacitat de reglamentar i dotar-nos de recursos socials, educatius, de salut, laborals, d’habitatge, culturals, etc... que ens permetin començar a fer realment polítiques socials públiques preventives i no polítiques socials que reprodueixen un determinat model social i econòmic.

El paper dels Serveis Socials

Si fins ara la concepció era la d’un model socioeconòmic que funcionava i es prestava atenció als que quedaven al marge (en una xarxa estigmatitzada des de la ciutadania a la política) ara, en un nou context republicà del s.XXI, hem de sentar les noves bases del rol d’aquesta xarxa de Serveis Socials en les nostres vides.

La meva hipòtesi es que es produiran canvis socials i econòmics molt forts i profunds (que encara no podem visualitzar clarament), i la xarxa dels Serveis Socials esdevindrà l’eix central de les polítiques socials públiques per diversos motius.

Perquè el seu objectiu es el d’oferir suport i acompanyament socioeducatiu a les persones, les famílies, el grups o les comunitats pel seu desenvolupament i autonomia. El Serveis Socials pretenen dotar-nos d’eines per la capacitació de les persones i per a governar les nostres vides, tenir criteri propi i esperit cívic fomentant la nostra participació en la pressa de decisions en les qüestions que ens afecten amb democràcia real i col·laboració amb d’altres facilitant l’establiment de vincles.

Perquè aquest suport es presta al llarg de la vida de forma integral per comprendre tots els aspectes que estan influint en cadascuna de les situacions específiques que ens afecten en el nostre itinerari de vida tenint com la influència de ser home o dona, la nostra renda, la nostra xarxa familiar o relacional, el nivell educatiu, les discapacitats físiques o mentals, l’origen cultural i/o altres aspectes.

Perquè poden intervenir en el moment exacte del procés vital de forma preventiva. Actuar en les diferents etapes: Infància/adolescència/adult/gent gran, els permet detectar preventivament i prestar una atenció encaminada a créixer, promoure les capacitats i evitar processos d’exclusió social complexes de revertir i malalties físiques i/o psíquiques.

Perquè aquest suport nomes es pot prestar des de la proximitat. El que hauria de comportar un coneixement en temps real de les necessitats i una resposta àgil i específica en cada territori.

Els Serveis Socials seran la xarxa d’acompanyament de referència al llarg de la nostra vida. Aquesta es la major inversió que pot fer un estat republicà si vol que els ciutadans i ciutadanes disposin dels instruments per enfrontar-se al reptes del segle XXI i Catalunya sigui un país avançat en el marc de la Unió Europea.


Marina Sánchez Casanovas
Sectorial de Benestar Social
Esquerra Republicana
[email protected]

Vols saber-ne més? Visita la República que farem

Marina Sánchez
Marina Sánchez

© 2021 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web