spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dijous, 2 d'octubre de 2014

La Llei de drets de les persones LGTBI és una llei de Garantia de drets que ens posa a l’alçada del dret antidiscriminatori europeu

La diputada d’ERC, Anna Simó , ha celebrat l’aprovació de la Llei de Drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, i ha agraït les moltes hores de feina per aconseguir aquesta Llei. ‘Una Llei que avui és una realitat després de 4 anys de recorregut per l’obstinació i la voluntat de molta gent: persones individuals, col•lectius i partits que creuen fermament en els drets i llibertats de les persones, drets de primera per a totes les persones’.

Simó ha explicat que ‘aquesta llei ens posa a l’alçada del dret antidiscriminatori europeu, encara en construcció, en allò en què tenim competència, que no és ni de bon tros tot el que volem, i segueix els passos de les directives i les resolucions europees dels darrers 10 anys. Catalunya torna a fer un nou pas endavant en polítiques adreçades a les persones LGBTI, i n’estem orgullosos. Aquesta llei compleix allò que la normativa Europea estableix en relació a les polítiques de no discriminació i igualtat, ja sigui a través de recomanacions, tractats, directives i altres resolucions de la Unió de les quals Catalunya n’ha estat fent una aplicació pionera, efectiva i exemplar des del poder executiu. Ara ens tocava al legislatiu’.

L’objectiu final d’aquesta norma és evitar situacions tradicionals de discriminació i violència cap a lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres conegudes socialment també com a homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia. Aquesta norma planteja mecanismes i mesures concretes per aconseguir que les administracions públiques catalanes duguin a terme polítiques i actuacions per eliminar aquest fenomen estructural i universal de desigualtat. Promoció i inducció al respecte versus la tolerància mentre no es visualitzin gaire o el paternalisme.

Simó ha insistit que ’aquesta és una llei de garantia de drets. La llei conté el dret a la igualtat de tracte, la tutela judicial i la legitimació per a la defensa del dret a la igualtat, el dret d’admissió, el dret a una protecció integral, a l’atenció i reparació, la garantia institucional i l’establiment d’un servei integral’.

La diputada d’ERC també ha recordat que han quedat temes pel camí de la ponència, com la previsió d’un òrgan independent de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions (l’ Oficina per a la no Discriminació de les Persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transexuals i Intersexuals) responsable d’atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de la seva orientació sexual i identitat de gènere i donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les seves necessitats, avaluar les polítiques LGBTI de la Generalitat, assegurar el compliment d’aquesta llei, assessorar Govern, parlant i organitzacions, promoure la recerca i publicar estadístiques, sensibilitzar, exercir accions judicials en defensa del dret a no ser discriminat per raó d’orientació sexual, o identitat de gènere o expressió de gènere si s’escau, mediar o conciliar o incoar i resoldre, en l’àmbit de les seves competències, els corresponents procediments sancionadors per les infraccions tipificades en la Llei.

Una disposició addicional (la quarta) preveu que quan una futura llei general antidiscriminatòria creï un ens d’aquestes característiques pugui assumir aquestes competències sense que hi hagi una disminució del nivell de protecció i d’actuació que preveu aquesta llei per a les persones LGBTI. Anem fent camí, no hem arribat pas al final.

Simó ha tancat la seva intervenció insistint que ‘no podrem tenir una societat on regni la Llibertat, Igualtat i Fraternitat si les persones LGTB no tenen els mateixos drets que la resta de la població. Per això hem de sancionar tots els actes provocats per l'odi cap al col·lectiu LGTB, ja que és l'única manera d'extirpar l'homofòbia i transfòbia, que tanta discriminació, exclusió i injustícia han causat’.

Anna Simó ha estat la ponent d'ERC a la Llei
Anna Simó ha estat la ponent d'ERC a la Llei

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web