spotify instagram youtube Twitter Facebook

 

D’acord amb allò establert a la Llei 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i altres normes complementàries, les donacions privades a partits polítics no podran ser anònimes, no podran ser superiors a 50.000 Euros anuals procedents d’una mateixa persona, no podran ser realitzades per persones jurídiques, i tindran el caràcter d’irrevocables.

Respecte a les donacions realitzades per persones físiques (donacions de particulars):

  1. Els primers 150€ tenen una deducció aplicable a l’IRPF del 50% durant l’any 2015, i del 75% el 2016 i els anys següents. L’excés sobre els 150€, té una deducció del 27,5% durant el 2015 i del 30% el 2016 i els anys següents.

  2. S’incentiva la fidelització de les donacions. Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’han realitzat donacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150€, serà el 32,5% durant l’any 2015 i el 35% el 2016 i els anys següents.

  3. El límit de les deduccions és el 10% de la base liquidable del contribuent.

Per tal d’aplicar aquestes deduccions Esquerra Republicana es compromet a enviar un certificat de la donació a la persona donant, durant el primer trimestre de l‘exercici següent a la donació.

Totes les donacions s’hauran de realitzar amb targeta de crèdit o mitjançant domiciliació bancària i omplint el corresponent full de donatiu.

Per a més informació o aclariment
us podeu posar en contacte amb [email protected].

 

Fes la teva donació

Amb la teva aportació ajudes a finançar les campanyes polítiques
i el treball que dia a dia fem els homes i les dones d'Esquerra Republicana
per assolir la plena llibertat nacional i la justícia social per a la nostra nacióCada euro que puguis aportar és important!

 

 

A través de domiciliació bancària

Posa't en contacte amb el Departament de Finances d'Esquerra Republicana,
trucant al 93 453 60 05 o enviant un correu electrònic a [email protected]

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web