spotify instagram youtube Twitter Facebook

Història d'Esquerra

Fundació

Del 17 al 19 març de 1931 se celebra a Sants la Conferència d'Esquerres, en la qual es funda com a partit polític Esquerra Republicana de Catalunya, per la unió de tres organitzacions: l'Estat Català, de Francesc Macià; el Partit Republicà Català, de Lluís Companys, i el grup de L'Opinió, de Joan Lluhí, així com moltes agrupacions locals i comarcals. Els seus principis polítics són el reconeixement de la personalitat nacional de Catalunya, la defensa dels drets de les persones i de la ciutadania, i la socialització de la riquesa; el programa social s'estructura en la llibertat sindical, el dret de vaga i la defensa d'un salari mínim, la jornada màxima de vuit hores, les vacances obligatòries, les assegurances i la jubilació obrera, i les escoles de treball. Per aclamació, s'escull Francesc Macià com a president.

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web