spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

ENLLAÇOS

Recursos
Administració Oberta de Catalunya

mesinfo http://www.cat365.net/
Àrea Metropolitana de Barcelona

mesinfo http://www.amb.cat
Departament de Governació

mesinfo http://www.gencat.cat/governacio-ap
Directori de la Generalitat de Catalunya - Guia breu

mesinfo http://www.gencat.cat/presidencia/guiabreu.pdf
Escola d'Administració Pública de Catalunya

mesinfo http://www.eapc.es
Extranet de les administracions catalanes (eaCat)

mesinfo https://www.eacat.net
Ministerio de Administraciones Públicas

mesinfo http://www.map.es
Sistema d'Informació d'Administració Local

mesinfo http://www.municat.net
Resultats electorals
Base històrica de resultats - Ministerio del Interior

mesinfo http://www.elecciones.mir.es
Eleccions Municipals - Generalitat de Catalunya

mesinfo http://www.municat.net/elec_03/seleccio.html
Associacions municipalistes
Associació Catalana de Municipis

mesinfo http://www.associacio.net
Federació de Municipis de Catalunya

mesinfo http://www.fmc.cat
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears

mesinfo http://www.felib.es
Federació Valenciana de Municipis i Províncies

mesinfo http://www.fvmp.es
Association des Maires et des Adjoints des Pyrenées Orientales

mesinfo http://www.amf66.asso.fr
Federación Española de Municipios y Províncias

mesinfo http://www.femp.es
Association des Maires de France

mesinfo http://www.amf.asso.fr
Diputacions i Consells insulars
Diputació de Barcelona

mesinfo http://www.diba.cat
Diputació de Girona

mesinfo http://www.ddgi.cat
Diputació de Lleida

mesinfo http://www.diputaciolleida.cat
Diputació de Tarragona

mesinfo http://www.diputaciodetarragona.cat
Consell Insular de Mallorca

mesinfo http://www.conselldemallorca.net
Consell Insular de Menorca

mesinfo http://www.cime.es
Consell Insular d’Eivissa i Formentera

mesinfo http://www.conselldeivissa.es
Diputació d’Alacant

mesinfo http://www.ladipu.com
Diputació de Castelló de la Plana

mesinfo http://www.dipcas.es
Diputació de València

mesinfo http://www.dva.gva.es
Prefectura de Llenguadoc-Rosselló

mesinfo http://www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Prefectura dels Pirineus Orientals

mesinfo http://www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
Institucions governamentals
Generalitat de Catalunya

mesinfo http://www.gencat.cat
Parlament de Catalunya

mesinfo http://www.parlament.cat
Govern de les Illes Balears

mesinfo http://www.caib.es
Parlament de les Illes Balears

mesinfo http://www.parlamentib.es
Generalitat Valenciana

mesinfo http://www.gva.es
Consell General dels Pirineus Orientals (http://www.cg66.fr)

mesinfo http://www.cg66.fr
Consell Regional de Llenguadoc-Rosselló

mesinfo http://www.cr-languedocroussillon.fr
Congreso de los Diputados

mesinfo http://www.congreso.es
Parlament Europeu

mesinfo http://www.europarl.eu.int
Butlletins oficials
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

mesinfo https://bop.diba.es
Butlletí Oficial de la Província de Girona

mesinfo http://www.ddgi.cat/bop/index.html
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

mesinfo http://www.diputaciolleida.es/c/tauler/index-bop.html
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

mesinfo http://bop.altanet.org
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

mesinfo http://www.gencat.net/diari
Butlletí Oficial de les Illes Balears

mesinfo http://boib.caib.es
Butlletí Oficial de la Província de Castelló de la Plana

mesinfo http://www.dipcas.es/bop/boletines.asp
Butlletí Oficial de la Província de València

mesinfo http://bop.dva.gva.es/bop
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

mesinfo http://www.pre.gva.es/dogv
Boletín Oficial del Estado

mesinfo http://www.boe.es
Diari Oficial de la Unió Europea

mesinfo http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj
Instituts d'estadística
Institut d’Estadística de Catalunya

mesinfo http://www.idescat.net
Institut Balear d’Estadística

mesinfo http://www.caib.es/ibae/ibae.htm
Institut Valencià d’Estadística

mesinfo http://www.ive.es
Instituto Nacional de Estadística

mesinfo http://www.ine.es
Institut National de la Statistique et des Études Économiques

mesinfo http://www.insee.fr
Altres
Consorci Localret

mesinfo http://www.localret.es
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

mesinfo http://www.fonscatala.org
Le Portal de l’Administration Française

mesinfo http://www.admifrance.gouv.fr
Patronat Català Pro Europa

mesinfo http://www.infoeuropa.org
© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web