spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

Esquerra Nacional Dilluns, 9 de febrer de 2004

Cal defensar els ajuntaments catalans a les Corts espanyoles

JAUME OLIVERAS
Vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona i secretari de política municipal d'ERC
EN52

Des del punt de vista del municipalisme català les eleccions espanyoles són una fita absolutament decisiva. I això perquè, al llarg d’aquesta darrera legislatura, l’executiu d’Aznar ha impulsat una sèrie d’iniciatives que posen radicalment en qüestió la viabilitat econòmica i el paper polític dels ajuntaments.

En aquesta línia cal esmentar, molt particularment, la Llei d’Estabilitat Pressupostària i la Llei d’Hisendes Locals. La primera, que constitueix un llast intolerable per a la capacitat financera dels municipis, no busca altra cosa que impedir que els governs locals puguin emprendre lliurement projectes d’actuació amb un mínim d’ambició en benefici de la ciutadania. Amb la segona, que ha comportat una pèrdua d’ingressos considerable a partir de la reforma de l’IAE, s’ha fet evident l’enorme hipocresia que guia l’actuació del govern espanyol: la promesa reducció d’impostos només es materialitza quan afecta tributs d’altres administracions, en aquest cas els ajuntaments.

Ara és l’hora de posar fi a aquest estat de coses. No podem permetre per més temps que es perpetuïn vells dèficits estructurals i es denigri el món local reduint-lo a vegetar en una indigència econòmica perpetua i castigant-lo a jugar un paper de mer gestor administratiu de competències bàsiques.

I això s’ha de dur a terme amb mesures decidides i valentes. Una força com ERC, l’èxit de la qual no s’explica sense l’adquisició d’una sòlida cultura de govern als ajuntaments, és la millor garantia del tomb que cal fer en aquesta direcció.

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web