spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

Revista de l'ACM Dimecres, 4 de desembre de 2013

Com valora que l’Estat permeti destinar romanent dels pressupostos municipals a inversions?

Tard o d’hora la petició dels Ajuntaments amb bona situació financera, afectats amb l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), s’havia de tenir en compte.
No era lògic que un municipi que complís amb els límits establerts d’endeutament i tingués romanent amb saldo positiu, hagués d’amortitzar els crèdits que, d’altra banda, s’havien concertat amb molta antelació, havien estat molt treballats i tenien unes molt bones condicions. A partir d’aquí, si es requeria tornar a sol•licitar crèdit, llavors havíem de suportar l’increment dels interessos i les males condicions que es donen ara amb la situació econòmica actual.
Prou mans i mànigues hem de fer els municipis per complir amb tots els terminis que se’ns demana des de l’Estat, i d’altra banda, complint també amb la Llei de Morositat, pagant a proveïdors a 30 dies.
Com a conseqüència de tot plegat ho veiem com una mesura positiva que fa possible incrementar les inversions per dotar de més i millors serveis, adequats a les necessitats dels nostres pobles i ciutats.

Sílvia Monar
Alcaldessa de Pals

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web