spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

Revista de l'ACM Dimecres, 15 de maig de 2013

Com valoreu el nou pla d'ajust del Govern central per a proveïdors?

El pla per a proveïdors del 2013, a diferència del pla 2012, amplia l’àmbit subjectiu i objectiu d’aplicació i inclou les obligacions pendents derivades de concessions, convenis de col·laboració, etc. No obstant, aquesta ampliació, al meu entendre, és una mesura insuficient, que no serà d’aplicació a moltes administracions que ja es van acollir a l’anterior pla i, sobretot, que no permetrà donar compliment a la llei de morositat. La mesura tan sols permet finançar obligacions pendents de pagament que siguin vençudes en data 31/12/11 i tindria més sentit i raó de ser, per al compliment de la Llei de morositat, que fos d’aplicació a obligacions pendents de pagament a 31/12/12. Amb l’experiència del pla per a proveïdors del 2012 considero que ha estat una bona mesura, que ha ajudat a les nostres finances municipals, però que s’haurien pogut millorar les formes i els terminis de presentació per part del Ministeri, en tant que durant tot el procés es van generar moltes incerteses respecte els procediments. Crec fermament que s’han d’establir més mecanismes per poder fer front als deutes pendents i que pel que respecta a les administracions locals seria necessari que les administracions superiors complissin amb els seus pagaments pendents, ja que de no ser així difícilment els ajuntaments podrem complir la llei de morositat.

Aida Molner
Regidora d'Hisenda i Urbanisme de l'Ajuntament de Cardona

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web