spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

Esquerra Nacional Diumenge, 9 de novembre de 2003

Incertesa i insuficiència de les finances municipals

ANTONI SOY
Alcalde d'Argentona
EN49

Els ajuntaments ens trobem en una situació d’incertesa i d’insuficiència financera molt preocupants. Incertesa perquè no sabem exactament que hem de fer amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària, ja que després d’un any encara no s’ha aprovat el seu reglament; una llei que afecta greument i injustificadament a les possibilitats d’inversió dels ajuntaments i, en definitiva, als serveis municipals. I també perquè hem deixat bous i esquelles amb la disminució de la recaptació de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), que ni molt menys ha estat compensada per l’Estat espanyol tal com en un principi es va comprometre; això comportarà en molts casos la necessitat ineludible pels ajuntaments d’apujar altres impostos o taxes. L’eliminació de l’IAE per a les petites empreses i petits professionals i treballadors autònoms podia haver estat una bona mesura sempre que no hagués suposat una minva dels ja escassos recursos municipals. És a dir, la quota de l’IAE s’havia d’haver fet deduïble de l’Impost sobre societats o de l’IRPF d’àmbit estatal.

El problema fonamental dels municipis, tanmateix, rau en la seva secular insuficiència financera, els recursos dels quals només arriben al 13% del total del pes de les administracions públiques quan la reivindicació històrica del municipalisme, ratificada en la 2a Assemblea de Municipis de Catalunya, és que siguin del 25%, com a una gran majoria dels països desenvolupats. Una insuficiència que va acompanyada d’una manca de competències dels municipis i/o que a l’àmbit municipal es donin i financiïn molts serveis que corresponen a administracions d’àmbit superior, el que dificulta que es puguin donar convenientment els serveis obligatoris o els nous serveis que són demandats per la població.

Crec que hem d’exigir als nous parlamentaris catalans i també a les entitats municipalistes del país alternatives innovadores i clares i, en definitiva, el compromís d’aconseguir un tracte just i raonable pel finançament dels municipis catalans, en un nou marc de finançament adequat de Catalunya.

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web