spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

Esquerra Nacional Divendres, 9 d'abril de 2004

L’Àrea Metropolitana de Barcelona en la nova ordenació territorial

VÍCTOR PUNTAS
Alcalde de Molins de Rei i Portaveu d'ERC a la MMAMB
EN53

El govern de la Generalitat s’ha proposat abordar d’una vegada el tema de l’ordenació territorial de Catalunya, una qüestió mal resolta des de les lleis d’ordenació territorial de 1987. La base d’aquest projecte passarà per la creació d’ens regionals —vegueries— i per una profunda reforma dels consells comarcals. La proposta definitiva haurà de resoldre qüestions tan complexes com la delimitació dels límits geogràfics de les vegueries i la definició de les competències, la forma de finançament i el sistema de representació política dels diferents òrgans institucionals que es puguin crear.

Aquesta nova ordenació territorial haurà de resoldre l’articulació dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), una zona de gran importància poblacional i econòmica. L’encaix d’aquesta àrea en la nova divisió territorial de Catalunya no es pot fer forçant una falsa homogeneïtat que abordi d’idèntica manera realitats geogràfiques notablement diferenciades.

En aquest sentit em permeto subratllar diversos aspectes que crec que cal tenir en compte pel que fa al tractament de l’AMB: 1r. Els 36 municipis que l’integren formen part de quatre consells comarcals diferents. 2n. Té unes competències delegades pels ajuntaments i altres fixades per llei. 3r El seu finançament es fa amb les aportacions voluntàries dels ajuntaments del 10% de les transferències de l’Estat, i també, amb un recàrrec sobre l’IBI per finançar el transpot i una taxa pel tractament dels residus. 4t. Té un sistema propi de representació política amb presència de tots els ajuntaments que en formen part en funció del seu número d’habitants.

Per acabar, voldria remarcar que la futura articulació institucional de l’AMB no es pot fer d’esquenes als ajuntaments que en formen part i la seva ciutadania. També cal abandonar per sempre més la temptació d’utilitzar aquest àmbit com a un possible contrapoder al govern de la Generalitat.

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web