spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

Esquerra Nacional Dijous, 9 de març de 2006

Llei de polítiques de Joventut: una eina necessària

XAVIER FLORENSA
Regidor de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona
EN69

La Secretaria General de Joventut (SGJ) ja ha presentat l'esborrany de l'avantprojecte de la futura Llei de polítiques de Joventut. El principal objectiu de la llei és ordenar el marc normatiu i competencial per tal de poder desenvolupar les polítiques de joventut de manera òptima. Per a això, es defineix quin és l'objecte i els destinataris d'aquestes polítiques, es fixen les funcions i competències de les diferents institucions que hi intervenen i es planifiquen aquells equipaments i serveis que permeten realitzar-les al territori. I tot això ve acompanyat d'una memòria econòmica que ha de garantir la seva viabilitat i aplicació. La futura llei és sens dubte una bona notícia per als municipis del nostre país, que en els darrers vint-i-set anys han realitzat polítiques adreçades al jovent sense tenir-ne les competències. Amb aquesta llei, la Generalitat reconeix el paper cabdal dels ens locals a l'hora de desenvolupar polítiques de joventut i permet delegar competències als ajuntaments per tal de millorar els serveis i evitar desequilibris socials o territorials. La nova llei ha de ser el mecanisme que permeti enfortir i dignificar les polítiques de joventut mitjançant l'accés de les persones joves als serveis i als recursos necessaris que faciliten la seva emancipació, i per tant, la seva plena ciutadania.

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web