spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

DB Dijous, 1 de març de 2012

Lleialtat institucional cap als ajuntaments

L’ofec econòmic i financer provoca un replantejament de prioritats en l’àmbit de l’administració local innegable.

El reclam per la lleialtat institucional vers el món local és una primera reivindicació bàsica. El govern català no pot demorar més l’establiment d’un calendari de pagament dels deutes que té pendents amb els ajuntaments. Aquests viuen amb les incerteses sobre les quantitats i característiques dels ingressos que rebran per part de l’estat espanyol, sobre el quan cobraran els endarreriments pendents de la Generalitat i, entre altres qüestions, no saben si part del finançament finalista que reben per determinats serveis (escoles de música o llars d’infants) minvarà o no.

L’arquitectura institucional de l’estat espanyol tracta a tots els ajuntaments per igual i els exigeix uns paràmetres extremadament rígids. Decisions com les d’imposar els barems a aplicar en l’IBI demostren la manca de respecte a l’autonomia local. Un gest injustificat. D’altres, de caràcter nacional, com l’incompliment del pagament dels 759 milions d’euros de compromisos adquirits amb Catalunya, evidencien la manca de respecte vers tot un país.

Des del municipalisme no ens queda altre remei que exigir el que ens toca. Podem aplicar solucions parcials com ara que la Generalitat concerti crèdits amb entitats bancàries a favor dels ens locals i n’assumeixi el pagament dels interessos, crear un fons per fer front als interessos de demora que s’estan generant amb proveïdors o la nova llei d’hisendes locals. També que la Diputació tregui alguna línia d’ajut perquè els ajuntaments puguin fer front a les tensions de tresoreria que tenen. Però el que sí és clar és que només quan aconseguim la plena autonomia política i econòmica com a país serà més fàcil trobar solucions al gran problema que patim.

Pere Prat i Boix
President del grup d'ERC-AM a la Diputació de Barcelona

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web