spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

DB Dissabte, 1 de setembre de 2012

Plusvàlues dels desnonaments?

Fer front a la crisi cada dia que passa, significa un sacrifici més alt per a moltes de les famílies afectades. Així, hem arribat als divuit desnonaments al dia i trenta-set execucions hipotecàries cada 24 hores. Son dades de la demarcació de Barcelona corresponents a l’any 2011. Darrera d’aquesta xifra hi ha persones, famílies, que no han pogut seguir pagant la hipoteca i han perdut el seu habitatge. Centenars de persones afectades però que, a més a més de perdre la seva llar, es veuen obligades a pagar la plusvàlua municipal. La plusvàlua és l’impost municipal que es paga per l’increment de valor que experimenta un terreny urbà quan se’n traspassa la propietat. El paga la persona beneficiada, ja sigui qui ven el terreny o qui el rep en herència. Quan un banc es queda el pis d’algú que no pot pagar la hipoteca, es considera que s’ha produït un traspàs i, per tant, la persona desnonada està obligada a pagar aquest impost. Recentment, el govern de l’Estat ha aprovat algunes exempcions, però són tan i tant restrictives que a la pràctica has de ser més que pobre de solemnitat per poder-t’hi acollir. Per aquest motiu, el passat mes de juny es va aprovar una proposta del nostre grup d’ERC-AM a la Diputació de Barcelona que demanava ampliar aquestes exempcions per tal que la gent afectada se’n pugui beneficiar realment, i que siguin els bancs, i no les persones desnonades, els qui es facin càrrec del pagament de les plusvàlues. No pot ser que perdis la casa i que, a sobre, hagis de pagar la plusvàlua que s’ha generat. Les lleis, i les administracions que les apliquen, han de mirar d’eradicar les injustícies en lloc de crear-ne de noves. I si la legislació existent no es correspon a la realitat, canviant i de vegades complexa, caldrà adaptar-la a la situació actual, no al revés. Mentre tant molts ajuntaments ja han començat a moure fitxa, denunciant aquesta situació i, de ben segur que seran més escrupolosos que mai en oferir orientació i acompanyament jurídica, financera o social a la ciutadania afectada.

Jordi Portabella i Calvete
Portaveu del Grup d'ERC a la Diputació de Barcelona

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web