spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

Revista de l'ACM Dilluns, 2 de setembre de 2013

Quin model comercial volem per al nostre país?

L’activitat comercial és un dels pilars bàsics del model de país que defensa Esquerra. El comerç a Catalunya, a diferència de la resta de l’estat, es fonamenta en la seva diversitat de formats i amb un fort pes de les empreses comercials localitzades a les trames urbanes consolidades dels nostres municipis. Una diversitat que cobreix, de manera eficient, les necessitats de la població consumidora del nostre país i que s’ha de preservar mitjançant mesures que garanteixin l’equilibri i la pervivència dels diferents formats comercials presents i dels que s’estan desenvolupant en els darrers temps per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació. Alhora, l’elevat pes de les pimes comercials característic de Catalunya i la seva localització majoritària als centres dels nostres barris i pobles provoca tres efectes d’especial importància en la conjuntura econòmica actual: un alt nivell d’ocupats per metre quadrat de superfície comercial, una contribució innegable en la lluita contra el creixement de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i una clara aportació en el manteniment de la seguretat, la vitalitat i la cohesió social de les nostres ciutats.

Bernat Valls
President de la sectorial de Comerç, Turisme i Consum d'ERC

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web