spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

Revista de l'ACM Diumenge, 7 d'abril de 2013

Quin paper han de tenir els consells comarcals en un futur?

La reforma dels consells comarcals, com a base territorial i administrativa catalana, s’ha de plantejar amb l’objectiu de servir als ciutadans i que aquests disposin d’un seguit de serveis bàsics (transport escolar, atenció social, protecció civil, residus, promoció econòmica, etc) independentment d’on visquin, fomentant la mancomunació de serveis sense crear estructures que desenvolupin funcions anàlogues o duplicades. Partint del principi d’asimetria i tenint en compte l’existència d’altres ens establerts per llei, com poden ser les àrees metropolitanes, no han d’existir a tot el territori. També s’ha de reformular la seva representativitat, que passa per la supressió del ple per un consell d’alcaldes i alcaldesses (o qui es delegui en el ple municipal), òrgan realment executiu i que hauria de tenir visió supramunicipal. De la mà, les vegueries haurien de ser els òrgans per a exercir funcions de govern intermunicipal de cooperació local i alhora representar l’organització territorial dels serveis de la Generalitat. En definitiva, els consells han de permetre donar més eficiència i eficàcia perquè els ciutadans disposin de més serveis i de més qualitat de vida, visquin on visquin.

Adriana Delgado i Herreros
Presidenta del Consell Comarcal del Bages

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web