spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

Revista de l'ACM Dijous, 12 de juliol de 2012

Quina incidència pot tenir per als municipis la quasi supressió dels programes relacionats amb les polítiques actives d'ocupació (formació, aodl, tallers oficis...)?

Aquesta situació l'hem d'abordar des de dues perspectives. Una, des del vessant del món local, on els serveis locals d'ocupació som receptors de la nostres ciutadans que venen buscant quelcom més del que es troben a les oficines del SOC. Aquest tracte més personalitzat en l'orientació i la formació és un dels elements que ens fa diferents i que és molt valorat pels usuaris. Sense la complicitat i el suport de la Generalitat i de les diferents Diputacions, serà molt difícil tirar endavant. Una reducció a Catalunya de 252 M€, un 57% menys, en pressupostos per formar i augmentar l'ocupabilitat de les persones en un món laboral canviant és condemnar a molts usuaris a no tornar al mercat de treball.
La segona perspectiva és la dels nostres usuaris: com podem pretendre que entenguin mesures d'aquesta importància, que encara minven més les seves possibilitats d'accedir a un lloc de treball ? La feina des del món local de incidir en l’adquisició de recursos per tornar a trobar feina quedarà molt afectada. Cal defensar i reforçar el paper del món local en aquesta tasca d’acompanyar als nostres ciutadans.

Antoni Garcia
Regidor d'Acció Social i Promoció Econòmica de Llinars del Vallès

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web