spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

ARTICLES D'OPINIÓ

4.12.2013 Revista de l'ACM

Com valora que l’Estat permeti destinar romanent dels pressupostos municipals a inversions?

Tard o d’hora la petició dels Ajuntaments amb bona situació financera, afectats amb l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), s’havia de tenir en compte. ...

+
31.10.2013 Revista de l'ACM

En temps de crisi, com es poden coordinar millor els recursos públics?

Treballant en xarxa. La coordinació dels recursos de les administracións públiques és imprescindible en qualsevol organització si pretenem ser eficients. ...

+
2.09.2013 Revista de l'ACM

Quin model comercial volem per al nostre país?

L’activitat comercial és un dels pilars bàsics del model de país que defensa Esquerra. El comerç a Catalunya, a diferència de la resta de l’estat, es fonamenta en la seva diversitat de formats i amb un fort pes de les empreses comercials localitzades a les trames urbanes consolidades dels nostres municipis. ...

+
31.07.2013 Revista de l'ACM

S'han d'avaluar els serveis dels ajuntaments i sota quins criteris?

Els ajuntaments són una entitat que presta serveis, uns serveis que cada població te en prioritats diferents. Crec que ha de ser el mateix Ajuntament qui té que avaluar aquest serveis, ja que són ells els que saben millor que ningú quina és la necessitat que té la seva població. ...

+
1.07.2013 Revista de l'ACM

Calen fusions de municipis a Catalunya?

La polèmica motivada per l’anunci de fusionar municipis no és nova, amb l’excusa de millorar la capacitat de la gestió local, fa anys que se’n parla. ...

+
15.05.2013 Revista de l'ACM

Com valoreu el nou pla d'ajust del Govern central per a proveïdors?

El pla per a proveïdors del 2013, a diferència del pla 2012, amplia l’àmbit subjectiu i objectiu d’aplicació i inclou les obligacions pendents derivades de concessions, convenis de col·laboració, etc. ...

+
7.04.2013 Revista de l'ACM

Quin paper han de tenir els consells comarcals en un futur?

La reforma dels consells comarcals, com a base territorial i administrativa catalana, s’ha de plantejar amb l’objectiu de servir als ciutadans i que aquests disposin d’un seguit de serveis bàsics (transport escolar, atenció social, protecció civil, residus, promoció econòmica, etc) independentment d’on visquin, fomentant la mancomunació de serveis sense crear estructures que desenvolupin funcions anàlogues o duplicades. ...

+
8.03.2013 Revista de l'ACM

Què en penseu de la reducció del nombre de regidors als ajuntaments que planteja el govern espanyol?

D’entrada, no entenem com el govern espanyol adopta una posició recentralitzadora en el model del municipalisme català. És absolutament aberrant la proposta donat que, segons ells, reduint el nombre de regidors s’estalviaran més recursos públics. ...

+
7.01.2013 Revista de l'ACM

Què poden fer els ajuntaments per garantir l'habitatge en temps de crisi?

L’ accés a l’habitatge és un dels punts més problemàtics en el moment de crisi actual.

Els mecanismes de les polítiques d’habitatge, dins la capacitat de gestió i segons els instruments reals de cada municipi, han d’estar destinats a oferir alternatives residencials més assequibles que les del mercat privat (habitatges socials i dotacionals), juntament amb altres accions preventives a la pèrdua de propi habitatge. ...

+
15.12.2012 Revista de l'ACM

Quin reptes claus tindrà el municipalisme a la propera legislatura?

És evident que la propera legislatura serà clau per al nostre país, tenim el repte de construir un nou estat, i aquest s’ha de construir amb i des dels municipis com a governs més propers als ciutadans. ...

+

© 2019 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web