spotify instagram youtube Twitter Facebook

ORGANIGRAMA

Òrgans de govern d'Esquerra Republicana Òrgans consultius d'Esquerra Republicana Altres òrgans d'Esquerra Republicana Govern de la Generalitat de Catalunya Diputats i diputades Món municipal Diputacions provincials

Pere Aragonès

facebook   twitter
Lloc i data de naixement Pineda de Mar (Maresme), 16 de novembre de 1982
Càrrec actual a Esquerra Secretari de Política Econòmica i Coneixement
Càrrec institucional actual Secretari d'Economia al Govern de la Generalitat

Portaveu del grup municipal d'Esquerra a Pineda de Mar.
Web personal http://perearagones.wordpress.com/
Email [email protected]
Formació i trajectòria personal Llicenciat en dret per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en història econòmica per la Universitat de Barcelona. Ha ampliat estudis en polítiques públiques per al desenvolupament econòmic a la Kennedy School of Government de la Universitat de Harvard. Cursa el programa de doctorat en història econòmica a la Universitat de Barcelona.
Ha treballat en un despatx d’advocats especialitzat en assessorament jurídic d’empreses i administracions públiques. Ha col·laborat com a investigador amb l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa. Ha estat professor associat de la Universitat de Perpinyà.
Trajectòria cívica Ha participat en diverses entitats socials i culturals, entre altres el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, l’Agrupament Escolta i Guia Montpalau de Pineda, la Plataforma Salvem la Vall de la Riera de Pineda de Mar i la colla de diables de les Forces Infernals de Poblenou a Pineda. És membre d’Òmnium Cultural, de Metges sense Fronteres i de la Intersindical-Confederació Sindical de Catalunya.
Trajectòria política Militant d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) des del 2000 i de les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) des del 1998. A les JERC va exercir diverses responsabilitats, entre les quals la de portaveu nacional (2003-2007). Membre de l’executiva nacional d’ERC del 2003 al 2010, on ha desenvolupat diverses responsabilitats.
És regidor de l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Trajectòria institucional Ha estat responsable parlamentari en les àrees d’habitatge, joventut, societat de la informació, justícia, acció exterior, cooperació, universitats i recerca i entitats de crèdit i mercat de valors i coordinador de l’Intergrup del Sàhara. Ha estat ponent o autor de diverses lleis, entre les quals la Llei de consultes populars per via de referèndum, la Llei pel dret a l’habitatge, la Llei de polítiques de joventut, la Llei de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals, la Proposició de llei del Fons d’ordenació hipotecària de Catalunya i de l’impost sobre els dipòsits de clients de les entitats de crèdit o la Proposició de llei d’equitat impositiva per una sortida solidària de la crisi, la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari, la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual i la de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil.