spotify instagram youtube Twitter Facebook

ORGANIGRAMA

Òrgans de govern d'Esquerra Republicana Òrgans consultius d'Esquerra Republicana Altres òrgans d'Esquerra Republicana Govern de la Generalitat de Catalunya Diputats i diputades Món municipal Diputacions provincials

Comissió censora de comptes

Correspon a la Comissió Censora de Comptes realitzar un seguiment pressupostari i comptable de les finances d’Esquerra Republicana, dur a terme verificacions puntuals de la gestió dels recursos del partit, proposar millores a l’Executiva Nacional i assessorar el Consell Nacional i la pròpia Executiva Nacional en termes econòmics i financers de caire intern.

La Comissió Censora de Comptes està formada per tres membres amb una formació i/o experiència contrastada en l’àmbit de les finances. En el marc d’aquest procés d’elecció, el mateix Consell Nacional triarà quina de les tres persones candidates ocuparà la seva Presidència.

Les persones que formen la comissió són:

Presidència: Josep Carabasa.

Vocalies: Jordi Torrades i Isabel Lozano


© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web