spotify instagram youtube Twitter Facebook

ORGANIGRAMA

Òrgans de govern d'Esquerra Republicana Òrgans consultius d'Esquerra Republicana Altres òrgans d'Esquerra Republicana Govern de la Generalitat de Catalunya Diputats i diputades Món municipal Diputacions provincials

Comissió de garanties

La Comissió de Garanties té cura de l’aplicació i la interpretació dels Estatuts, la Carta Financera, el Codi Ètic i el conjunt de reglaments del partit. També ha de vetllar per tal que qualsevol nou reglament o la modificació d’algun dels ja existents s’ajusti als Estatuts d’Esquerra Republicana.

Alhora, és la màxima institució responsable de garantir el respecte a la democràcia i a la unitat en la vida interna d’Esquerra Republicana per part dels diferents òrgans de direcció nacionals i territorials, i de la militància.

Tota persona militant o òrgan d’àmbit nacional o territorial del partit, pot presentar davant de la Comissió de Garanties qualsevol consulta relativa a la interpretació i l’aplicació dels Estatuts, de la Carta Financera, del Codi Ètic o dels reglaments del partit. Està formada per les següents persones:

Presidència: Josep-Ramon Mut

Vocalies: Gregori Martínez; Maria Antònia Jordà; Annabel Moreno; Marta Payeró; Miquel Àngel Estradé; Núria Cuenca; Joan Navarro; Georgina Oliva

Per contactar amb la Comissió de Garanties heu d'enviar carta per escrit al registre d'entrada de Seu Nacional: Carrer Calàbria, 166. 08015 Barcelona


© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web